Sinh viên tốt nghiệp

DSSV nhận bằng TN chính thức 04/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 04/2019

DSSV nhận bằng TN chính thức 01/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 01/2019

DSSV nhận bằng TN chính thức 02/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 02/2019

DSSV nhận bằng TN chính thức 03/2019

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 03/2019

DSSV nhận bằng TN chính thức 12/2018 - Đợt 2

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 12/2018-Đợt 2

DSSV nhận bằng TN chính thức 12/2018 - Đợt 1

TB DS SV đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp chính thức tháng 12/2018-Đợt 1
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400