Chương trình đào tạo

Ngành Chăm sóc sắc đẹp học những gì? Ra trường làm gì?

Xã hội càng hiện đại, càng nhiều con đường được mở ra cho thế hệ học sinh - sinh viên thời kỳ 4.0. Việc học đại học giờ đây không còn là con đường duy nhất khi mà hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và gắn với thực tiễn làm việc mà các nhà tuyển dụng yêu cầu. Đặc biệt hơn tại Cao đẳng Viễn Đông, những ngành nghề cần thiết cho sự phát triển của xã hội luôn được nhà trường quan tâm đầu tư,..

Chương trình đào tạo ngành Chăm sóc sắc đẹp

Chương trình đào tạo ngành Chăm sóc sắc đẹp

Chương trình đào tạo ngành Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp

Chương trình đào tạo ngành Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp
 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400