Đáp án đề thi THPT QG 2017 (Nguồn từ Bộ GD và ĐT)

Ngày gửi 22/06/2017

 -  7144 Lượt xem

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 ( Nguồn từ Bộ GD và ĐT)

Ngữ Văn -  Toán học  - Anh Văn - Khoa học Tự Nhiên - Khoa học Xã hội

Vật lý - Hóa học - Sinh học - Lịch sử - Địa lý - GDCD

(Click vào tên môn để xem đề thi đáp án)

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC NĂM 2017


ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN (SÁNG NGÀY 22/06/2017)

(Click vào hình để phóng to)

 

(Gợi ý giải đề - cập nhật liên tục)

Ngữ Văn -  Toán học  - Anh Văn - Khoa học Tự Nhiên - Khoa học Xã hội

Vật lý - Hóa học - Sinh học - Lịch sử - Địa lý - GDCD

(Click vào tên môn để xem đề thi đáp án)


ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TOÁN HỌC (CHIỀU NGÀY 22/06/2017)

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC NĂM 2017

(Gợi ý giải đề - cập nhật liên tục)

Ngữ Văn -  Toán học  - Anh Văn - Khoa học Tự Nhiên - Khoa học Xã hội

Vật lý - Hóa học - Sinh học - Lịch sử - Địa lý - GDCD

(Click vào tên môn để xem đề thi đáp án)


ĐÁP ÁN ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN (KHTN) (SÁNG NGÀY 23/06/2017)

Đáp án đề thi môn Vật Lý

Đáp án từ đề 201-224 đầy đủ

Ngữ Văn -  Toán học  - Anh Văn - Khoa học Tự Nhiên - Khoa học Xã hội

Vật lý - Hóa học - Sinh học - Lịch sử - Địa lý - GDCD

(Click vào tên môn để xem đề thi đáp án)

Đáp án đề thi môn Hóa Học

 

 

Ngữ Văn -  Toán học  - Anh Văn - Khoa học Tự Nhiên - Khoa học Xã hội

Vật lý - Hóa học - Sinh học - Lịch sử - Địa lý - GDCD

(Click vào tên môn để xem đề thi đáp án)

Đáp án đề thi môn Sinh Học

Các bạn thí sinh vui lòng nhấp vô mã đề thi để coi đáp án.

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224

 

(Gợi ý giải đề - cập nhật liên tục)

Ngữ Văn -  Toán học  - Anh Văn - Khoa học Tự Nhiên - Khoa học Xã hội

Vật lý - Hóa học - Sinh học - Lịch sử - Địa lý - GDCD

(Click vào tên môn để xem đề thi đáp án)


ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ANH VĂN (CHIỀU NGÀY 23/06/2017)

 

 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI (KHXH) (SÁNG NGÀY 24/06/2017)

Đáp án đề thi môn Địa lý

 

Đáp án đề thi môn Lịch sử

Đáp án đề thi môn Giáo dục Công dân

 


XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC NĂM 2017

 

 
 
 
 

Administrator

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400