TB v/v thực hiện chương trình Học kỳ 2, 2017-2018 của Khóa 9 hệ Cao đẳng chính quy khối ngành Y tế và ngành Điều dưỡng

Ngày gửi 03/01/2018

 -  1159 Lượt xem

1. Thông báo về thời gian đăng ký môn học và thời hạn đóng học phí

2. Thông báo về danh mục môn học Học kỳ 2, 2017-2018

Phòng Đào tạo

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400