Danh sách thi Chuẩn đầu ra IELTS Mã lớp 0217T96IELTS và 0317T96IELTS

Ngày gửi 07/04/2018

 -  1011 Lượt xem

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trung tâm ngoại ngữ thông báo danh sách thi Chuẩn đầu ra IELTS của các lớp chuyên Anh mã lớp 0217T96IELTS và 0317T96IELTS như sau:

1. Danh sách thi ngày 16/04/2018: (Thi các Phần: Nghe, Đọc, Viết)

Mã lớp 0317T96IELTS

Mã lớp 0217T96IELTS

2. Danh sách thi ngày 17/04/2018: (Thi Phần: Nói)

Mã lớp 0217T96IELTS

Mã lớp 0217T96IELTS

3. Danh sách thi ngày 18/04/2018: (Thi Phần: Nói)

Mã lớp 0217T96IELTS

Mã lớp 0317T96IELTS

Mã lớp 0317T96IELTS

Trung tâm Ngoại ngữ

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400