TB DS SV được công nhận tốt nghiệp Tháng 05/2018 các khóa

Ngày gửi 10/05/2018

 -  443 Lượt xem

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Tháng 05 năm 2018  như sau

Sinh viên kiểm tra thông tin trên rồi xác minh thông tin đúng gửi mail phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 30/05/2018. Sau ngày này nếu sinh viên không xác minh thông tin Phòng Đào tạo sẽ căn cứ thông tin trên để in bằng tốt nghiệp chính thức. Mọi thông tin sai sinh viên sẽ tự chịu trách nhiệm. 

Sinh viên liên hệ kế toán để xác minh học phí đã đủ hay nợ học phí, nếu đến ngày nhận bằng chính thức sinh viên còn nợ học phí thì sẽ không được nhận bằng chính thức. 

Sinh viên có nhu cầu in giấy chứng nhận tạm thời liên hệ Phòng Đào tạo Tầng 1 - gặp Thầy Mai Thành Luân để đăng ký. 

Phòng Đào tạo

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400