TB học Giáo dục Quốc Phòng - An ninh đối với học sinh, sinh viên Khóa 11 các ngành đào tạo và sinh viên chưa hoàn thành

Ngày gửi 14/05/2018

 -  1225 Lượt xem

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

số:    025   /TB-CDVD-2018                                    TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v học Giáo dục Quốc Phòng - An ninh đối với học sinh, sinh viên Khóa 11 các ngành đào tạo và sinh viên chưa hoàn thành Giáo dục Quốc Phòng - An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - Đại Học Quốc Gia TP. HCM

Căn cứ vào chương trình học và kế hoạch học tập của các ngành;

Căn cứ vào thông báo chương trình giảng dạy Học kỳ hè, Năm học 2017 – 2018;

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo tới học sinh, sinh viên (HSSV) Khóa 11 các ngành đào tạo và sinh viên chưa hoàn thành môn học này:

1. Đối tượng:  HSSV khóa 11 các hệ đào tạo và sinh viên các khóa khác chưa hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng

2. Thời gian học: 2 tuần (từ ngày 04/06/2018 đến 16/06/2018)

3. Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

4. Học phí và các khoản phải nộp:

4.1. Học phí: 900.000 đồng. (Chín trăm ngàn đồng)

HSSV đăng ký tại Phòng Đào tạo lầu 1 (Thầy Mai Thành Luân) và đóng tiền trực tiếp Phòng Kế toán (lầu 1) Trường Cao Đẳng Viễn Đông.

Thời hạn chốt danh sách học: HSSV tham gia học tập phải hoàn tất việc đăng ký và đóng học phí trước 16h30 ngày 21/05/2018

4.2. Các khoản chi phí khác (nhà trường không thực hiện thu các khoản này)

 • Tiền dự phòng (tiền bồi thường các khoản nếu có): 50.000 đồng (Sẽ hoàn lại sau khi trả đầy đủ các vật dụng đã mượn)
 • Tiền ăn trưa trong 02 tuần.
 • Tiền mượn giáo trình: 10.000 đồng, tiền giặt ủi quân trang: 12.000 đồng.(cuối đợt học trả quân trang lại Trung tâm)

Nơi nộp: Phòng tài vụ của Trung tâm GDQP-AN – Đại học Quốc gia HCM

4.3. Tư trang cá nhân

 • Trung tâm cho mượn 2 bộ quân phục và mũ.
 • HSSV phải chuẩn bị tập viết, giày bata và các dụng cụ cần thiết khác.
 • Đầu tóc phải cắt ngắn gọn (đối với nam sinh viên) trước khi đến Trung tâm.
 • Chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên để sử dụng trong các kỳ thi.

5. Lưu ý:

Sau thời gian nêu trên, nhà trường không giải quyết đối với các trường hợp HSSV đăng ký, đóng tiền trễ hạn hoặc không đăng ký. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc trễ tiến độ học tập trong toàn khóa đối với các HSSV không đăng ký học Giáo dục Quốc phòng – An ninh kịp thời

Hết thời hạn đóng học phí đã nêu trên, Phòng Đào tạo sẽ căn cứ vào danh sách đóng học phí và chuyển giao danh sách cho Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng – Đại học Quốc Gia Tp.HCM để sắp xếp lớp học và lịch học.

Phòng Đào Tạo sẽ không giải quyết danh sách bổ sung đối với HSSV đăng ký và đóng học phí trễ so với thời gian mà văn bản đã ban hành.

HSSV phải có mặt trước 08g00 ngày 04/06/2018 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương)

HSSV nào đã có Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh hợp lệ (Chương trình Đại học, Cao đẳng) thì được miễn học. Để được miễn, HSSV phải nộp đơn  kèm theo bản photo chứng chỉ GDQP-AN và bảng điểm có công chứng cho Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Viễn Đông để được xem xét. Yêu cầu mang bản gốc để đối chiếu. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc trễ tiến độ học tập trong toán khóa đối với các HSSV nộp chứng chỉ không hợp lệ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo Trung Tâm GDQP-AN – Đại học Quốc Gia HCM

Điện thoại:    0650 377 9864

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Viễn Đông Tp.HCM

Điện thoại:     028.3715 4288 (Thầy Mai Thành Luân)

 

 

Nơi nhận:

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 • Ban giám hiệu ;
 • Các Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm;
 • Học sinh, Sinh viên;
 • Lưu TCHC

 

(đã ký)

 

Lại Quý Văn

 

Lê Thị Ngọc Cẩm

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400