Thông báo Danh sách + Thời khóa biểu lớp Toeic 0218T96TOEIC Tháng 7/2018 cập nhật ngày 10/07/2018

Ngày gửi 11/07/2018

 -  434 Lượt xem

Sinh viên muốn kiểm tra mã lớp và thời gian học cập nhật tại đây
 
Sinh viên lưu ý:
 
- Những sinh viên nào không tham gia học vào thời gian mà Trung tâm ngoại ngữ đã sắp xếp, sinh viên xác nhận qua kênh thông tin:
 
Mail: vanlai@vido.edu.vn (Khai báo rõ MSSV, Mã lớp, Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh, Ngành học, điều chỉnh thời gian học, lý do)
 
- Sinh viên tải mẫu giấy đăng ký dự thi B1 điền đầy đủ thông tin nộp cho Giảng viên trước ngày thi tại đây
Điện thoại: 08 3715 4288 (Trong giờ hành chính)
1. Thời khóa biểu chính thức (Sinh viên bấm vào Thời khóa biểu để xem rõ hơn)
2. Danh sách sinh viên các lớp
 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400