TKB K12 - HK1 (2018 - 2019)

Ngày gửi 22/08/2018

 -  1856 Lượt xem

Thời khóa biểu chính thức cho K12 trong HK1 (2018 - 2019)
Sinh viên lưu ý, có thể xem thời khóa biểu trên trang cá nhân từ ngày 27/08/2018.

 

 

 

 

 

Nguyễn Vinh

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400