TB Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09 năm 2018 dành cho Giảng viên, Cán bộ nhân viên và Sinh viên

Ngày gửi 25/08/2018

 -  824 Lượt xem

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số: 147 /TB-CĐVĐ                                          

                                                                                           TP. HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09 năm 2018 dành cho

Giảng viên, Cán bộ nhân viên và Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông

Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo đến toàn thể Giảng viên, Cán bộ nhân viên và Sinh viên nhà Trường lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2018 như sau:

  1. Thời gian nghỉ Lễ: từ ngày 02/09/2018 đến hết ngày 03/09/2018

Trường làm việc bình thường và sinh viên đi học lại từ ngày thứ ba, 04/09/2018

  1. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ, nhà trường yêu cầu các Phòng/Khoa/ Ban/ Trung tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:
  • Treo cờ tổ quốc;
  • Vệ sinh văn phòng làm việc, thiết bị văn phòng, xưởng và các khu vực xung quanh; và bàn giao niêm phong cho Đội bảo vệ có ghi sổ
  • Kiểm tra hệ thống điện – nước, ổ khoá cửa các phòng, xưởng;
  • Đội bảo vệ theo sự phân công, tăng cường công tác tuần tra canh gác và thực hiện nghiêm chế độ giao ca;
  • Phòng Công tác HSSV thông báo đến HSSV kế hoạch nghỉ lễ.

Đề nghị các Phòng/ Khoa/ Ban/ Trung tâm và HSSV thực hiện chế độ nghỉ lễ đúng thời gian quy định và thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên.

Trân trọng./.

 

                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                    Nguyễn Hồng Trang

Phòng Tổ Chức Hành Chính

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400