Thông báo Danh sách + Thời khóa biểu lớp 0118T96IELTS Tháng 9/2018 cập nhật ngày 29/08/2018

Ngày gửi 05/09/2018

 -  622 Lượt xem

Sinh viên muốn kiểm tra mã lớp và thời gian học cập nhật tại đây
 
Sinh viên lưu ý:
 
- Những sinh viên nào không tham gia học vào thời gian mà Trung tâm ngoại ngữ đã sắp xếp, sinh viên xác nhận qua kênh thông tin:
 
Mail: vanlai@vido.edu.vn (Khai báo rõ MSSV, Mã lớp, Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh, Ngành học, điều chỉnh thời gian học, lý do)
 
- Sinh viên tải mẫu giấy đăng ký dự thi IELTS điền đầy đủ thông tin nộp cho Giảng viên trước ngày thi tại đây
Điện thoại: 08 3715 4288 (Trong giờ hành chính)
1. Thời khóa biểu chính thức (Sinh viên bấm vào Thời khóa biểu để xem rõ hơn)
2. Danh sách sinh viên các lớp

Trung tâm Ngoại ngữ

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400