Giới thiệu Khoa Điều dưỡng

Ngày gửi 20/08/2014

 -  5876 Lượt xem

 
GIỚI THIỆU NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
 
Ngành điều dưỡng là một nghề trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, dự phòng bệnh, xoa dịu nổi đau qua chẩn đoán và điều trị.
Ngày nay ngành điều dưỡng được công nhận là một nghề độc lập, cùng cộng tác với các bác sỹ, dược sỹ, kỹ thuật viên và các thành phần trong hệ thống y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.
 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG
 
1. Kiến thức: lý thuyết chuyên môn vững và khả năng nhạy bén trong xử lý tình huống.
2. Kỹ năng: chăm sóc người bệnh các chuyên khoa (nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa và sản khoa,..), giáo dục và tư vấn sức khỏe, phối hợp làm việc với các nhân viên y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
3. Thái độ: tận tâm với nghề, đảm bảo an toàn cho người bệnh, vì người bệnh phục vụ, tôn trọng đồng nghiệp, tinh thần học tập liên tục nâng cao trình độ.
4. Tác phong: nghiêm túc, chuyên nghiệp.
Đào tạo người điều dưỡng lành nghề để có thể đảm nhận vai trò trong môi trường y tế: phòng ngừa, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.Tạo được sự tự tin khi hành nghề, thăng tiến nghề nghiệp, và hội nhập quốc tế.
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Thời gian:  2,5 - 3 năm 
1. Chuẩn đầu ra : 
Tin học: trình độ B
Ngoại ngữ: Tiếng Anh: Bằng B khung tham chiếu Châu âu hoặc Tiếng Nhật: N5
 
2. Các học phần:
 
TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC
 
Giải phẫu-sinh lý
Môn học này cung cấp cho sinh viên thuộc đối tượng cao đẳng điều dưỡng các kiến thức cơ bản về những đặc điểm giải phẫu về hệ thống các bộ phận và cơ quan trong cơ thể con người; liên hệ được trên cơ thể sống và áp dụng được những kiến thức về giải phẫu, mô học vào các môn học khác; quan sát được cấu trúc vi thể của các mô và những bộ phận chủ yếu của cơ thể người bình thường qua kính hiển vi quang học. Cung cấp những kiến thức cơ bản về chức năng, hoạt động chức năng của các cơ quan, hệ thống các cơ quan trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường. Vận dụng những kiến thức về sinh lý học vào việc học tập các môn điều dưỡng lâm sàng. Quan sát hoạt động sinh lý của một số chức năng và cơ quan chủ yếu trên động vật thực nghiệm. Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực hành tại phòng thực tập.
 
Vi sinh vật- ký sinh trùng
Môn học này cung cấp những kiến thức về đặc điểm vi sinh vật học cơ bản: hình thể, bắt màu, nuôi cấy, gây bệnh, miễn dịch. Mối tương tác giữa vi sinh – cơ thể con người, môi trường chi phối sự gây bệnh, chẩn đoán vi sinh. Giới thiệu một số vi khuẩn, virus gây bệnh thường gặp. Thực hiện lấy bệnh phẩm, làm tiêu bản trực tiếp và nhận định kết quả một số xét nghiệm vi sinh vật thông thường.
Cung cấp những kiến thức về đặc điểm hình thể, sinh lý, sinh thái, ký sinh, cấu tạo cơ quan và chu kỳ của các loại ký sinh trùng gây bệnh và truyền bệnh hay gặp cho người Việt Nam. Đặc điểm bệnh học, đặc điểm dịch tễ học và tác hại do ký sinh trùng gây nên.
 
Sinh lý bệnh:
Môn học này cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống các cơ quan và tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch, vai trò của hệ thống miễn dịch trong khả năng đề kháng phòng chống bệnh tật của cơ thể, những kiến thức cơ bản về cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch. Cung cấp kiến thức cơ bản về quy luật hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan bị bệnh, các quá trình bệnh lý điển hình. Quan sát diễn biến của một số bệnh lý điển hình và cơ quan khi bị bệnh trên động vật thí nghiệm. Vận dụng kiến thức của môn học vào việc học tập các môn điều dưỡng lâm sàng và chăm sóc bệnh nhân và nghiên cứu khoa học.
 
Dược lý:
Môn học này cung cấp cho sinh viên thuộc đối tượng cao đẳng điều dưỡng các kiến thức cơ bản về sự hấp thu, phân phối, chuyển hóa, thải trừ thuốc trong cơ thể.
Trình bày được tác dụng, tác dụng không mong muốn, cơ chế tác dụng và cách sử dụng các thuốc thông dụng; nhận biết được hình dạng, tính chất, tác dụng của một số thuốc cơ bản tại phòng thức tập; vận dụng được những hiểu biết về thuốc vào việc sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh; hình thành và rèn luyện được thái độ nghiêm túc, thận trọng trong sử dụng thuốc khi chăm sóc người bệnh.
 
Điều dưỡng cơ sở:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận cơ bản về điều dưỡng: lịch sử điều dưỡng, mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành điều dưỡng, đạo đức, định hướng phát triển, các học thuyết về điều dưỡng, qui trình điều dưỡng; các kỹ thuật cơ bản chăm sóc người bệnh.
Sức khỏe-Nâng cao sức khỏe và hành vi con người:
Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp, nội dung, phương tiện các kỹ năng nâng cao sức khoẻ.
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các khái niệm cơ bản của tâm lý học y học và hành vi con người; rèn luyện và nâng cao thái độ đúng trong khi giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng.
 
Sức khỏe-môi trường và vệ sinh:
Sức khoẻ - Môi trường là một ngành khoa học ứng dụng nghiên cứu những tác động qua lại hữu cơ giữa môi trường với sức khoẻ trong thực tiễn cuộc sống của con người, đề xuất những giải pháp hoặc biện pháp can thiệp về pháp luật, quản lý, khoa học công nghệ trong các giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội khác nhau để giải quyết những tác động nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức các yếu tố môi trường và ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sức khoẻ. Trên cơ sở đó sinh viên có thể phân tích được tác hại của các yếu tố môi trường (môi trường sống và môi trường lao động) đối với con người và vận dụng những kiến thức đã học vào việc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cá nhân, gia đình và cộng đồng
 
Dinh dưỡng – tiết chế:
Tiết chế - Dinh dưỡng là môn học nghiên cứu mối quan hệ giữa thức ăn và con người. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản về dinh dưỡng như giá trị của các chất dinh dưỡng, vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng, xây dựng khẩu phần ăn, tiết chế dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi học xong phần này sinh viên có khả năng áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh và cộng đồng.
 
Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm:
Cung cấp cho sinh viên thuộc đối tượng cao đẳng điều dưỡng các kiến thức cơ bản về những nội dung và nguyên tắc chính của dịch tễ và ứng dụng được các nguyên tắc này trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; mô tả và phân tích được tình trạng sức khoẻ của một cộng đồng dân cư, những yếu tố quyết định một hiện tượng sức khoẻ và tác động của những yếu tố đó trên một cộng đồng; nguyên tắc điều tra và kiểm soát một vụ dịch. Phân tích được đặc điểm dịch tễ của một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trong cộng đồng.Vận dụng được một số thiết kế nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc sức khoẻ.Sử dụng được cách đánh giá tính tin cậy và giá trị của các xét nghiệm và vai trò của các xét nghiệm trong phát hiện bệnh sớm.Hình thành và rèn luyện được thái độ đúng đắn, khẩn trương, nghiêm túc đối với công tác phòng chống dịch.
 
Y đức:
Cung cấp cho sinh viên những khái niệm và nguyên tắc cơ bản về đạo đức điều dưỡng trong thực hành nghề nghiệp, trách nhiệm của người điều dưỡng trong việc bảo vệ quyền của người bệnh khi chăm sóc họ, các bộ luật và quy định về đạo đức điều dưỡng (của Hội điều dưỡng Việt Nam và Quốc tế), những khó khăn về đạo đức khi chăm sóc sức khoẻ; phản ứng đạo đức và vị trí của nó trong thực hành điều dưỡng. Phân tích mối liên hệ giữa đạo đức với y đức và những đặc trưng của đạo đức người điều dưỡng Việt Nam.
 
Pháp luật và Tổ chức Y tế
Pháp luật và Tổ chức Y tế là môn học nghiên cứu các kiến thức pháp luật cơ bản, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác y tế, quản lý và tổ chức bộ máy ngành y tế.Môn học này giúp cho sinh viên nắm được lý luận và kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; nắm được nội dung chính của những quy định pháp luật về lĩnh vực y tế. Xây dựng được ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Cung cấp cho sinh viên thuộc đối tượng cao đẳng điều dưỡng các kiến thức cơ bản về các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động y tế, điều dưỡng. Cung cấp cho sinh viên kiến thức về tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế Việt Nam từ Trung ương đến địa phương; Hệ thống tổ chức quản lý ngành điều dưỡng, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đó.
 
Y học cổ truyền          
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Đại cương y học cổ truyền dân tộc; Các biện pháp nâng cao sức khỏe bằng Y học cổ truyên dân tộc; Cách xác định các vấn đề sức khỏe có liên quan đến y học cổ truyền dân tộc (lập kế hoạch và tổ chức thực hành chăm sóc).
 
Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng  
Cung cấp cho sinh viên thuộc đối tượng cao đẳng điều dưỡng các kiến thức cơ bản về các kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng lời và không lời khi tiếp xúc với ngwời bệnh, gia đình và các nhân viên y tế khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.Giúp sinh viên hình thành các kỹ năng giao tiếp cần thiết để thiết lập mối quan hệ giữa người bệnh và nhân viên y tế, lấy người bệnh là trung tâm khi phát triển các mối quan hệ giao tiếp.Từ đó tự hình thành phong cách và kỹ thuật giao tiếp.
 
Giáo dục sức khỏe và thực hành Điều dưỡng
Giáo dục sức khoẻ và thực hành Điều dưỡng là môn học nghiên cứu những cách thức tác động để thay đổi hành vi sức khoẻ của con người. Môn học  này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp, nội dung, phương tiện các kỹ năng giáo dục sức khoẻ cũng như vai trò của người điều dưỡng trong việc nâng cao sức khoẻ và thể trạng của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Hướng dẫn cho sinh viên biết cách lựa chọn những phương pháp, phương tiện và kỹ năng truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng lựa chọn các giải pháp can thiệp bằng truyền thông trong những trường hợp cụ thể.
 
Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn
Trang bị cho sinh viên cao đẳng điều dưỡng những kiến thức cơ bản về sự an toàn của người bệnh trong môi trường bệnh viện, các nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện, các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng bằng chứng liên quan đến nhiễm khuẩn, vai trò của người điều dưỡng trong kiểm soát nhiễm khuẩn.  
         
Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Đại cương chăm sóc nội khoa; Các vấn đề sức khỏe của con người về lĩnh vực nội khoa; Chăm sóc sức khỏe cho người bệnh về lĩnh vực nội khoa (Nội chung và các chuyên khoa hệ Nội); Lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh.
 
Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực           
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Đại cương về chăm sóc các trường hợp cấp cứu, nguy kịch và đặc biệt; Chăm sóc người bệnh trong các trường hợp cấp cứu, nguy kịch (lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh); Chăm sóc người bệnh trong các trường hợp đặc biệt: ngộ độc…(lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh).
 
Chăm sóc sức khoẻ người bệnh cao tuổi.
Cung cấp cho sinh viên thuộc đối tượng cao đẳng điều dưỡng các kiến thức cơ bản về những đặc điểm về cơ thể và bệnh tật ở người già.Phân tích và giải thích được những thay đổi về cấu trúc và chức năng của các cơ quan, hệ thống trong cơ thể ở người già.Nêu được vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe người già.Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc một số bệnh thường gặp ở người già.Hình thành và rèn luyện được thái độ đúng đắn, nghiêm túc trong chăm sóc sức khoẻ người có tuổi. Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Đại cương chăm sóc ngoại khoa; Các vấn đề sức khỏe của con người về lĩnh vực ngoại khoa; Chăm sóc sức khỏe cho người bệnh về lĩnh vực ngoại khoa (Ngoại chung và các chuyên khoa hệ Ngoại); Lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh.
 
Chăm sóc sức khoẻ trẻ em    
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Đại cương chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc điểm sinh lý bệnh lý các giai đoạn phát triển ở trẻ em; Các vấn đề sức khỏe của trẻ em theo từng giai đoạn phát triển; Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em (lập kế hoạch và thực hành chăm sóc một số bệnh thường gặp).
 
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình        
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Đại cương chăm sóc sức khỏe phụ nữ; Các vấn đề sức khỏe phụ nữ: giai đoạn trước – trong  và sau đẻ. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ về lĩnh vực phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình (lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh).
 
Chăm sóc sức khoẻ tâm thần
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Đại cương tâm thần, các liệu pháp tâm lý, ứng dụng liệu pháp tâm lý trong chăm sóc người bệnh; Đặc điểm lâm sàng và hậu quả của các vấn đề về sức khỏe tâm thần; Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cá nhân, gia đình và cộng đồng (lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh).
 
Phục hồi chức năng   
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Đại cương về phục hồi chức năng; Các biện pháp nâng cao sức khỏe bằng phục hồi chức năng; Các xác định các vấn đề sức khỏe có liên quan đến phục hồi chức năng (lập kế hoạch và tổ chức thực hành chăm sóc).
 
Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng          
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Đại cương về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại cộng đồng; Các vấn đề thuộc sức khỏe cộng đồng (dịch tễ học, chẩn đoán vấn đề sức khỏe của một nhóm người, của một gia đình, hay của một cộng đồng).
Cách xác định được tình trạng sức khỏe của cộng đồng, các yếu tố tác động tới sức khoẻ cộng đồng và lập kế hoạch can thiệp… (lập kế hoạch và thực hành chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, cung cấp các dịch vụ chăm sóc, quản lý sức khoẻ, bệnh tật, thay đổi các tập quán sống không có lợi cho sức khoẻ,...).
 
Quản lý điều dưỡng:
Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về khoa học quản lý và ứng dụng của nó trong hoạt động quản lý ngành y tế và ngành điều dưỡng, khái niệm về quản lý và lãnh đạo, các tiêu chuẩn của người quản lý, các phương pháp quản lý…
Vai trò người điều dưỡng trong đội chăm sóc người bệnh; những khái niệm, chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hành chăm sóc.
Vai trò của các tổ chức nghề nghiệp như Hội Điều dưỡng Việt Nam, Hội Điều dưỡng Quốc tế,...
Thực hành nghiên cứu khoa học       
Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về phương pháp luận và cách tiến hành các nghiên cứu khoa học Điều dưỡng, hiểu và tiếp cận các phương pháp nghiên cứu khác nhau hiện đang được sử dụng để thực hành nghiên cứu điều dưỡng và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, biết cách nhận xét và đánh giá có hệ thống các báo cáo nghiên cứu và các tài liệu khoa học; học tập khả năng trình bày một nội dung nghiên cứu điều dưỡng một cách khoa học.
 
Thực tế ngành            
Đợt thực tế ngành được thực hiện vào cuối khóa học, trước khi thi tốt nghiệp giúp cho sinh viên có thể hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức cơ bản như đánh giá được mô hình tổ chức, công tác quản lý khoa phòng và bệnh viện, mô tả và phân tích được chức năng nhiệm vụ, vai trò của điều dưỡng viên, điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng trưởng bệnh viện, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc bệnh nhân cho từng loại bệnh, mô tả và đánh giá được mô hình quản lý sức khoẻ cộng đồng, mô tả và đánh giá được qui trình vô khuẩn, tiệt khuẩn tại bệnh viện,…
 
CƠ SỞ THỰC HÀNH LÂM SÀNG:
 
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
 
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
 
BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Và nhiều bệnh viện khác trên địa bàn TP HCM  như: Bv quận Gò Vấp, Bv quận 12,..

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:
Với đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm, có tâm với nghề và luôn mong muốn ngành điều dưỡng vươn tới một tầm cao mới.
Trưởng Khoa Điều Dưỡng: 
Ths. Lưu Thị Nết – Nguyên là Điều Dưỡng Trưởng BV. Bệnh Nhiệt Đới 
Cùng đội ngũ Giảng viên trẻ, nhiệt huyết, tốt ngiệp tại Đại Học Y Dược TP HCM 
 
HỢP TÁC QUỐC TẾ
 
Ngoài ra, còn có cơ hội cọ xát với thầycô giáo từ 2 ĐH nước ngoài có liên kết với Khoa điều dưỡng của Cao đẳng Viễn đông là trường Điều dưỡng thuộc ĐH Valdosta, bang Georgia, Hoa kỳ và ĐH Arellano, Manila, Cộng hoà Philippines,…
 
ThS. Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng tham quan trường Điều dưỡng thuộc ĐH Valdosta, Mỹ
 
Đoàn Pháp chụp hình lưu niệm trong phòng server để dùng giảng dạy Telemedecine
 
CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA ĐIỀU DƯỠNG:
 
Để thực sự trở thành một người điều dưỡng chuyên nghiệp, bên cạnh việc nắm vững kiến thức chuyên môn, sinh viên cần phải có tay nghề giỏi. Để đáp ứng yêu cầu này, Khoa Điều Dưỡng đã trang bị đầy đủ những dụng cụ học tập cần thiết như: mô hình bệnh nhân giả, dụng cụ y khoa, mô hình giải phẫu,…để sinh viên nắm vững những kiến thức cần thiết trước khi thực tập tại các bệnh viện lớn.
 
Thư viện Trường Cao đẳng Viễn Đông
 
Thư viện có rất nhiều sách chuyên ngành dành cho sinh viên khoa Điều dưỡng.
 
CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI KHOA ĐÁP ỨNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
 
 
Buổi thực hành tại phòng skill lab
Sinh viên khoa Điều Dưỡng thực hành kĩ thuật chuyên môn
Sinh viên được kiểm tra sau mỗi môn học
 
 
Các mô hình Giải phẫu
 
Kính hiển vi
 
THỰC TẬP LÂM SÀNG
 
 
Được sự hợp tác, động viên của người bệnh, sau khi thực hiện xong một kỹ thuật, lời “CẢM ƠN” người bệnh là 2 từ mà giảng viên luôn dặn dò chúng tôi
 
CƠ HÔI LÀM VIỆC VÀ THĂNG TIẾN:
Hiện nay, Nhân lực ngành điều dưỡng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội.Tình trạng thiếu điều dưỡng xảy ra ở khắp nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam. Vì thế,  sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành điều dưỡng sẽ có rất nhiều cơ hội để có thể tìm được công việc phù hợp với bản thân và được xã hội đánh giá cao. Ngoài ra, trường Cao Đẳng Viễn Đông đã xây dựng các mối liên kết với các công ty Nhật Bản và Pháp để tạo cơ hội cho các em đi làm việc ở nước ngoài nếu các em đáp ứng được các yêu cầu về ngoại ngữ, làm việc ở nước ngoài trong thời kỳ Hội nhập các nước Đông Nam Á như:Thái Lan,Philippine,Nhật,Malaysia,Singapore.....
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực: y dược, giáo dục, kinh doanh,… và có thể đảm nhận các vai trò: điều dưỡng lâm sàng (bệnh viện, phòng khám, viện dưỡng lão, trạm y tế phường…), điều dưỡng phụ trách phòng y tế (trường học, công ty, nhà xưởng…), nhà giáo dục điều dưỡng, nhân viên quản lý phúc lợi xã hội.
Có khả năng học liên thông lên ĐH, Thạc sĩ theo chuyên ngành tại các trường như Đại Học Y Dược TP HCM, Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại Học Hồng Bàng, Đại Học Nguyễn Tất Thành,…
 
 
“VỚI ĐÔI BÀN TAY, KHỐI ÓC, VÀ TẤM LÒNG TRẢI DÀI KHẮP MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC 
CÁC EM SẼ VÔ VÀN HẠNH PHÚC KHI CHỌN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG 
KHÔNG ĐẮN ĐO – KHÔNG SAI LẦM VÀ KHÔNG HỐI TIẾC”

Lưu Thị Nết

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400