Thông báo thực hiện quy định mặc đồng phục đối với HSSV trường CĐ Viễn Đông

Ngày gửi

 -  13789 Lượt xem

Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong Nhà trường và nhằm xây dựng hình ảnh người học sinh, sinh viên (viết tắt là HSSV) Trường Cao đẳng Viễn Đông,
Trường Cao đẳng Viễn Đông quy định tất cả HSSV khi đến trường học tập, sinh hoạt, công tác phải thực hiện nghiêm túc việc mặc đồng phục theo quy định của Nhà trường.

Bích Trâm

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400