Lịch thi CK HK1(2015-2016)_BS

Ngày gửi 16/03/2016

 -  4305 Lượt xem

                TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          PHÒNG ĐÀO TẠO                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            
                               Số: 181 /TB-PĐT                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO
                                V/v Lịch thi cuối kỳ còn lại đối với các môn ở HK1, 2015-2016
         Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các lớp 07MMC,08MM2C và 08THC về việc tổ chức thi kết thúc môn Bảo mật mạng nâng caoLập trình Android nâng cao trong chương trình HK 1 (2015-2016) lịch  chi tiết sau:
1.    Đối tượng dự thi:
Sinh viên lớp 07MMC, 08MM2C, 08THC và sinh viên học lại có tên trong danh sách lớp và đã hoàn thành học phí HK 1, năm học 2015 - 2016
2.    Lịch thi:
Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

Lưu ý:
-    Sinh viên chưa đóng đủ học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 sẽ không được vào phòng thi.
-    Sinh viên khi đi thi phải mặc đồng phục, đi giày hoặc dép có quai hậu, mang theo thẻ sinh viên hoặc các giấy tờ tùy thân khác có dán hình.

                                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                              PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO
                                                                

                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                              ThS PHAN THỊ THANH HƯƠNG


Phòng Đào Tạo

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400