Cập nhật quy trình xét tốt nghiệp

Ngày gửi 13/01/2017

 -  5062 Lượt xem

                TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        PHÒNG ĐÀO TẠO                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

QUY TRÌNH XÉT TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ  

I. Thời gian:

Mỗi năm dự kiến sẽ có 4 đợt xét tốt nghiệp: Tháng 3, Tháng 6, Tháng 09, Tháng 12.

Nếu sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn 2 đến 2,5 năm, Trường sẽ tự xét tốt nghiệp cho sinh viên (dự kiến tháng 12 hàng năm). Sinh viên phải hoàn tất hồ sơ sinh viên: Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, CMND

Nếu tốt nghiệp không đúng thời hạn 3 năm (sớm hoặc trễ), sinh viên phải nộp đơn xét tốt nghiệp tại Khoa chuyên ngành trước tháng xét tốt nghiệp. Download mẫu phiếu tại đây

Sinh viên kèm theo đơn:

-         Bắng tốt nghiệp THPT (bản sao),

-         CMND.

II. Điều kiện xét tốt nghiệp:

1.             Tích lũy đủ số học phần quy định của chương trình đào tạo tương ứng với ngành học.

2.             Điểm tất cả các học phần phải đạt, thang điểm 10 hoặc thang điểm 4.

3.             Hoàn thành học phí đúng quy định và các nghĩa vụ khác (nếu có).  

4.             Không nợ sách thư viện

5.             Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

6.             Điểm rèn luyện đạt 50 điểm trở lên

7.             Có chứng chỉ GDTC và GDQP-AN      

III. Xếp loại tốt nghiệp (chỉ áp dụng khi sinh viên đã được xét tốt nghiệp):

1.     Xếp loại tốt nghiệp:

-         Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00

-         Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59

-         Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19

-         Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49

2.     Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a.      Có khối lượng của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

b.     Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

3.     Mỗi sinh viên tốt nghiệp được trường cấp 02 bảng điểm ghi nhận kết quả học tập từng học phần, có điểm đánh giá theo thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

4.     Sinh viên đã hết thời hạn tối đa được phép học, chỉ còn thiếu chứng chỉ GDTC, GDQP-AN thì trong thời hạn 5 năm sau đó, nếu bổ sung đủ các chứng chỉ còn thiếu và đủ điều kiện thì sẽ được xét tốt nghiệp.

5.     Thời gian tối đa hoàn thành chương trình đối với sinh viên bao gồm: Thời gian thiết kế cho chương trình đào tạo tương ứng cho mỗi ngành, cộng với 4 học kỳ đối với các khoá học từ 3 đến dưới 5 năm.

6.       Sinh viên được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

IV. Điều kiện nhận văn bằng tốt nghiệp bản chính:

1.     Đã có trong danh sách xét tốt nghiệp công bố trên website của trường

2.     Hoàn thành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo khung:

(Căn cứ theo QĐ số 30/QĐ-CĐV, ngày 20 tháng 05 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông về việc ban hành Cuẩn đầu ra cho Sinh viên Trường Cao Đẳng Viễn Đông Khóa 7, Khóa 8 và Khóa 9)

Khóa học

Hệ chuyên Anh

Hệ không chuyên Anh

Khóa 6

IELTS 5.0

TOEIC 400

Khóa 7

IELTS 5.5

TOEIC 450

Khóa 8

IELTS 5.5

TOEIC 450 hoặc B1

Khóa 9

IELTS 5.5

B1

3.     Hoàn thành chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học ứng dụng thành thạo theo ngành học (Trừ ngành Tin học ứng dụng, Truyền thông và Mạng máy tính, Thiết kế đồ họa)

PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400