Thông báo Danh sách +Thời khóa biểu lớp TOEIC đợt 3 tháng 4/2017 học Chủ nhật (Mã lớp: 0317T40TOEIC)

Ngày gửi 08/05/2017

 -  1601 Lượt xem

Trung tâm ngoại ngữ thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu các lớp Chuẩn đầu ra Toeic (05 tuần) chính thức khai giảng Đợt 3 Tháng 04/2017 học Chủ nhật
 
Sinh viên lưu ý:
 
- Những sinh viên nào không tham gia học vào thời gian mà Trung tâm ngoại ngữ đã sắp xếp, sinh viên xác nhận qua kênh thông tin:
 
Mail: chuandaura@vido.edu.vn (Khai báo rõ MSSV, Mã lớp, Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh, Ngành học, điều chỉnh thời gian học, lý do)
 
Điện thoại: 08 3715 4284 (Trong giờ hành chính)
 
 
 
 
1. Thời khóa biểu chính thức lớp 0317T40TOEIC (Sinh viên bấm vào Thời khóa biểu để xem rõ hơn)
 
 
 
 
2. Danh sách lớp học: Mã lớp: 0317T40TOEIC (Chuẩn đầu ra Toeic 40 tiết = 05 tuần), cập nhật danh sách đăng ký và đóng tiền học phí đến ngày 17/04/2017 (Sinh viên bấm vào danh sách để xem rõ hơn)
 
 
Sinh viên lưu ý:
 
- Những sinh viên nào không tham gia học vào thời gian mà Trung tâm ngoại ngữ đã sắp xếp, sinh viên xác nhận qua kênh thông tin:
 
Mail: chuandaura@vido.edu.vn (Khai báo rõ MSSV, Mã lớp, Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh, Ngành học, điều chỉnh thời gian học, lý do)
 
Điện thoại: 08 3715 4284 (Trong giờ hành chính)
 
Sinh viên download mẫu phiếu kiểm tra Toeic tại đây (Và kèm các giấy tờ mà mẫu phiếu đã nêu)
 
CHÚC SINH VIÊN HOÀN  THÀNH TỐT CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MÌNH

Phan Thị Thanh Hương

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400