Thông báo Danh sách +Thời khóa biểu lớp TOEIC đợt 7 tháng 4/2017 (Mã lớp: 0717T96TOEIC, 12 tuần, học tối 3,5)

Ngày gửi 08/05/2017

 -  3529 Lượt xem

Trung tâm ngoại ngữ thông báo danh sách lớp và thời khóa biểu các lớp Chuẩn đầu ra Toeic (12 tuần) chính thức khai giảng Đợt 7 Tháng 04/2017 Lớp 0717T96TOEIC
 
Sinh viên lưu ý:
- Những sinh viên nào không tham gia học vào thời gian mà Trung tâm ngoại ngữ đã sắp xếp, sinh viên xác nhận qua kênh thông tin:
Mail: chuandaura@vido.edu.vn (Khai báo rõ MSSV, Mã lớp, Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh, Ngành học, điều chỉnh thời gian học, lý do)
Điện thoại: 08 3715 4284 (Trong giờ hành chính)
 
1. Thời khóa biểu chính thức (Sinh viên bấm vào Thời khóa biểu để xem rõ hơn)
 
2. Danh sách lớp học: Mã lớp: 0717T96TOEIC (Chuẩn đầu ra Toeic 96 tiết), cập nhật danh sách đăng ký và đóng tiền học phí đến ngày 22/04/2017 (Sinh viên bấm vào danh sách để xem rõ hơn)
 
 
Sinh viên lưu ý:
 
- Những sinh viên nào không tham gia học vào thời gian mà Trung tâm ngoại ngữ đã sắp xếp, sinh viên xác nhận qua kênh thông tin:
 
Mail: chuandaura@vido.edu.vn (Khai báo rõ MSSV, Mã lớp, Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh, Ngành học, điều chỉnh thời gian học, lý do)
 
Điện thoại: 08 3715 4284 (Trong giờ hành chính)
 
Sinh viên download mẫu phiếu kiểm tra Toeic tại đây (Và kèm các giấy tờ mà mẫu phiếu đã nêu)
 
CHÚC SINH VIÊN HOÀN  THÀNH TỐT CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MÌNH

Trung tâm Ngoại ngữ

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400