Thông báo Danh sách + Thời khóa biểu lớp chuẩn đầu ra TOEIC 12 Tuần, mã lớp: 0917T96TOEIC học Chủ nhật (chỉnh lại thời gian bắt đầu)

Ngày gửi 03/07/2017

 -  3428 Lượt xem

Sinh viên muốn kiểm tra mã lớp và thời gian học cập nhật tại đây
 
Sinh viên lưu ý:
- Những sinh viên nào không tham gia học vào thời gian mà Trung tâm ngoại ngữ đã sắp xếp, sinh viên xác nhận qua kênh thông tin:
Mail: chuandaura@vido.edu.vn (Khai báo rõ MSSV, Mã lớp, Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh, Ngành học, điều chỉnh thời gian học, lý do)
Điện thoại: 08 3715 4284 (Trong giờ hành chính)
 
1. Thời khóa biểu chính thức (Sinh viên bấm vào Thời khóa biểu để xem rõ hơn)
 
 
2. Danh sách lớp học: Mã lớp: 0917T96TOEIC (Chuẩn đầu ra Toeic 96 tiết), cập nhật danh sách đăng ký và đóng tiền học phí đến ngày 17/06/2017 (Sinh viên bấm vào danh sách để xem rõ hơn)
 
Sinh viên lưu ý:
 
- Những sinh viên nào không tham gia học vào thời gian mà Trung tâm ngoại ngữ đã sắp xếp, sinh viên xác nhận qua kênh thông tin:
 
Mail: chuandaura@vido.edu.vn (Khai báo rõ MSSV, Mã lớp, Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh, Ngành học, điều chỉnh thời gian học, lý do)
 
Điện thoại: 08 3715 4284 (Trong giờ hành chính)
 
Sinh viên download mẫu phiếu kiểm tra Toeic tại đây (Và kèm các giấy tờ mà mẫu phiếu đã nêu)
 
CHÚC SINH VIÊN HOÀN  THÀNH TỐT CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MÌNH
 

Trung tâm Ngoại ngữ

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400