TB điểm Chuẩn đầu ra Tin học thi Tháng 6/2017

Ngày gửi 14/07/2017

 -  3109 Lượt xem

Trung tâm Tin học thông báo các lớp đã được tổ chức thi tại Hội đồng Trường CĐ Viễn Đông về Chuẩn đầu ra Tin học như sau:

1. Mã lớp 54BVP, 54BTM- Kỳ thi ngày 29/06/2017 - Phòng thi: Curie 5

2. Mã lớp 55BVP, 55BTM, 53BTH, 53BKT - Kỳ thi ngày 29/06/2017 - Phòng thi: Curie 5

3. Mã lớp 56BKS, 56BVP - Kỳ thi ngày 26/06/2017 - Phòng thi: Curie 6

TT Tin học

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400