(HOT) TB Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 dành cho học sinh, sinh viên KHÓA 11 cập nhật ngày 16/11/2017

Ngày gửi 16/11/2017

 -  19016 Lượt xem

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 -2018 (áp dụng đối với học sinh sinh viên khóa 11 nhập học từ 14/08/2017) hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (Chương trình liên kết Đại học từ xa, Đại học Cần Thơ)

Học sinh, sinh viên lưu ý:

1. Thời gian thực hiện học kỳ 1 năm học 2017 -2018: tuần 1 bắt đầu từ tuần lễ 14/08/2017

2. Riêng danh sách nhóm học thực hành sẽ được Phòng Đào tạo thông báo tại bản tin của trường vào thứ 3 ngày 15/08/2017

Lại Quý Văn

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400