Kết quả thi bổ sung chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ tháng 6/2018

Ngày gửi 24/09/2018

 -  2057 Lượt xem

1. Điểm thi các lớp Tin học chuẩn đầu ra

2. Điểm đi các lớp TOEIC đầu ra bổ sung

3. Kết quả thi IELTS

TRUNG TÂM TIN HỌC

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400