Vận động tham gia ngày hội Hiến máu Tình nguyện năm 2018

Ngày gửi 11/08/2018

 -  351 Lượt xem

Vận động tham gia Ngày hội Hiến máu Tình nguyện năm 2018

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:   

- Nâng cao nhận thức cho Đoàn viên Thanh niên, sinh viên trong phong trào Hiến máu tình nguyện, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về máu trong điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế, bồi dưỡng nét đẹp “Hiến máu cứu người” trong mọi tầng lớp nhân dân.

- Phát huy vai trò tham gia tích cực của Trường, các Câu lạc bộ, Đội – Nhóm trong công tác vận động Hiến máu tình nguyện.

        - Thông qua phong trào hiến máu tình nguyện để tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên tinh thần “Tương Thân Tương Ái” và truyền thống tốt đẹp của cán bộ, giảng viên, sinh viên về công tác hiến máu tình nguyện, đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ cho công tác cấp cứu điều trị tại các bệnh viện,…

2. Yêu cầu:

- Nội dung, chương trình thiết thực, hiệu quả, đảm bảo số lượng Đoàn viên Thanh niên, sinh viên tham gia.

- Tổ chức chu đáo, đảm bảo đúng quy trình, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ đối với người tham gia Hiến máu.

         - Tổ chức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện.

"Cùng đi hiến máu bạn ơi

Chúng ta cứu một cuộc đời bớt đau

Mọi người nam nữ cùng nhau

Tham gia hiến máu mau mau cứu người..!"

 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG:

- BCH Đoàn trường – BVĐ Hội Sinh Viên cùng phối hợp với các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm và các chi đoàn lớp, BCH chi đoàn cùng tuyên truyền, lập danh sách đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và tổng hợp danh sách, số lượng thành viên tham gia hiến máu.

- Thông báo công khai tiêu chuẩn, chế độ, quyền lợi người hiến máu.

- Người hiến máu được xét nghiệm và kết quả xét nghiệm sẽ thông báo riêng cho người hiến máu.

- Hỗ trợ chi phí mỗi lần cho máu/ 01 người hiến máu:

+ Cấp 01 thẻ chứng nhận đã cho máu (đối với người mới cho máu lần đầu);

+ Hỗ trợ: Theo Thông tư 05/2017/TT-BYT + ăn sáng; ngoài ra còn kèm theo quà lưu niệm;

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian:

- Tập huấn về công tác vận động tổ chức Hiến máu: từ 8h00-11h00 ngày 14/8/2018

- Tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện”: từ 7h00-11h00 ngày 18/8/2018 từ 7h00-11h00

2. Địa điểm:

 Trường Cao Đẳng Viễn Đông ( Lô 2 Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12)

3. Đối tượng tham gia:

- CB CNV, Giảng viên, HSSV của nhà trường có độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi.

IV. NỘI DUNG:

1. Chương trình tập huấn về công tác vận động Hiến máu

-  Tập huấn nội dung kiến thức về máu và lợi ích của việc Hiến máu tình nguyện an toàn

  • Tập huấn những nội dung cần lưu ý trong công tác tổ chức, vận động Hiến máu tình nguyện.

-  Tập huấn kỹ năng giao tiếp với người hiến máu và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình tổ chức Hiến máu.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- BCH Đoàn trường tổ chức tuyên truyền vận động đến cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên. BCH các chi đoàn lập danh sách đăng ký tham gia hiến máu gửi cho BCH Đoàn trường theo đúng thời gian quy định.

  • Thời gian tuyên truyền vận động từ ngày ra thông báo đến ngày 17/08/2018;
  • Thời gian hiến máu: 7h00, thứ 7, ngày 18/08/2017;
  • Địa điểm tổ chức hiến máu: Sảnh tầng 1, trường CĐ Viễn Đông;
  • Gửi danh sách đăng ký hiến máu tại phòng Đoàn trường trước ngày 17/08/2017.
  • Địa chỉ: Văn phòng Đoàn trường – Sảnh tầng 1, trường CĐ Viễn Đông.
  • Đ/c Lê Anh Kiệt – UV BCH Đoàn trường, sđt: 01686640999

Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp, Đoàn thanh niên nhà trường phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các Phòng, Khoa, Trung tâm, Đoàn thể, BCH các Chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm các lớp tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện cuộc vận động hiến máu nhân đạo lần thứ 1 - năm 2018 trong nhà trường đạt hiệu quả cao nhất./.

 

_______________________

 

Nguyễn Hồng Sơn

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400