Thông báo kết quả thi các lớp 06,07,0818B196, lớp 0118T96N5 và kết quả thi test tin học 5B,6B,7B,8B

Ngày gửi 24/09/2018

 -  1756 Lượt xem

Hiện sinh viên  các lớp thuộc trung tâm ngoại ngữ và trung tâm tin học cập nhật điểm số trên trang cá nhân, Mục Khóa đào tạo ngắn hạn.

Sinh viên có thắc mắc về kết quả chuẩn đầu ra có thể liên hệ qua email: dotran@vido.edu.vn để kiểm tra điểm.

Phòng Đào tạo

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400