Chuẩn đầu ra ngành Thiết kế đồ họa

Ngày gửi 21/12/2018

 -  1719 Lượt xem

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
 
 
1. Kiến thức
- Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực Thiết kế đồ họa, có khả năng học tập ở trình độ trên đại học.
- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn,  hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; Có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất. Có tư tưởng, văn hóa, xã hội kết hợp truyền thống văn hóa Việt Nam và kế thừa tinh hoa văn hóa Thế giới.
- Hiểu các kiến thức về thẩm mỹ, nghệ thuật, lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới, nhận thức về văn hóa Việt Nam, văn hóa truyền thống phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
- Nắm vững các kiến thức căn bản về mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng.
- Vận dụng được các kiến thức nền tảng về mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng và sử dụng thành thạo các công cụ xử lý đồ họa cần thiết để thiết kế, sáng tạo trên máy tính.
- Nắm vững các nguyên tắc, yêu cầu của các nội dung thiết kế, sản phẩm đồ họa phục vụ trong các lĩnh vực phổ biển của đời sống xã hội.
- Vận dụng các kiến thức để sáng tạo ra các sản phẩm đồ họa cụ thể ứng dụng vào cuộc sống.
- Hiểu về các vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ.
 
2. Kỹ năng
- Có khả năng xác định, mô hình hóa các đối tượng thực tế để phác họa, thiết kế và mô phỏng bằng các công cụ xử lý đa phương tiện.
- Có kỹ năng vẽ tay, vẽ và thiết kế trên máy vi tính, kỹ năng sáng tác và thực hiện các sản phẩm đồ họa.
- Có kỹ năng thể hiện sản phẩm thiết kế, tư vấn khách hàng về thẩm mỹ và ứng dụng của hệ thống sản phẩm đồ họa trong đời sống, đồng thời có kỹ năng trong hoạt động quảng cáo – xây dựng thương hiệu – thương mại đối với sản phẩm thiết kế.
- Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa vi tính trong việc lập mô hình, thiết kế các đối tượng đồ họa trong không gian 2D/3D.
- Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu kiến thức mới, ứng dụng các kỹ thuật, công cụ mới và thành thạo các kỹ năng để giải quyết những vấn đề chuyên môn của ngành vào thực tiễn.
- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ ý kiến;
- Có khả năng thuyết trình các vấn đề về chuyên môn được đào tạo; có kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân hiệu quả bằng các phương tiện khác nhau (trực tiếp, văn bản, phương tiện điện tử, truyền thông);
- Có kỹ năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả;
- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế B1 theo khung tham chiếu Châu Âu;
 
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Giám đốc, trưởng phòng, phụ trách về nghệ thuật, sáng tạo và thiết kế.
- Chuyên gia thiết kế, tư vấn thiết kế, sáng tạo, biên tập đồ họa, quảng cáo, truyền thông…
- Cán bộ nghiên cứu tại các viện, cán bộ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, giáo dục đại học và chuyên nghiệp về lĩnh vực đồ họa.
- Tiếp tục học tập các chương trình nâng cao trình độ sau đại học ở trong và ngoài nước.

 

Administrator

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400