[TB] Danh mục môn học K10 - HK2, 2018-2019 (182)

Ngày gửi 18/02/2019

 -  1347 Lượt xem

Xem thông báo về việc hoàn tất - gia hạn học phí

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 070 /TB-CĐVĐ-18 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 12 năm 2018
THÔNG BÁO
Về việc thực hiện chương trình Học kỳ 2, 2018-2019 (Mã học kỳ 182) của Khóa 11 các hệ đào tạo
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, BCN Khoa và Phòng Đào tạo thông báo chương trình Học kỳ 2, 2018-2019 như sau:
 
1. Đối tượng đăng ký: Khóa 10 các hệ đào tạo và các khóa chưa hoàn tất môn học
2. Thời gian thực hiện chương trình
Các môn trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (Mã học kỳ 182) sẽ được mở thành 2 đợt học tương ứng với 2 đợt đăng ký và 2 đợt đóng tiền
Đợt 1 (Học và đóng tiền trước Tết Nguyên Đán)
  • Thời gian học bắt đầu từ Thứ tư, ngày 02/01/2019 (Tuần 01) cho đến hết Thứ bảy, ngày 26/01/2019
  • Thời gian đăng ký môn học bắt đầu từ Thứ sáu, ngày 21/12/2018 cho đến hết Thứ sáu, ngày 28/12/2018
  • Sinh viên lưu ý: Bấm xác nhận khi đã đăng ký môn học xong.
  • Thời gian công bố TKB Đợt 1: Thứ 7, ngày 29/12/2018
  • Hạn chót đóng tiền học phí cho đợt 1 là 17h00, Thứ tư, ngày 23/01/2019 (Tuần 04)
Đợt 2 (Học và đóng tiền sau Tết Nguyên Đán)
  • Thời gian học bắt đầu từ Thứ hai, ngày 18/02/2019 (Tuần 08) đến hết 15/06/2019
  • Thời gian đăng ký môn học bắt đầu từ 9h00, Thứ sáu, ngày 18/01/2019 (Tuần 03) cho đến hết Thứ sáu, ngày 25/01/2019
  • Sinh viên lưu ý: Bấm xác nhận khi đã đăng ký môn học xong.
  • Thời gian công bố TKB Đợt 2: Thứ 7, ngày 26/01/2019
  • Thời gian hoàn tất học phí cho đợt 2 chậm nhất đến 17h00, Thứ sáu, ngày 15/03/2019 (Tuần 11)
3. Chú ý:  Đối với môn học có tính hệ số
Hệ số 1.15: Áp dụng cho các lớp Anh văn giao tiếp có học với giảng viên nước ngoài
Sinh viên click vào tên lớp để xem Danh mục môn học.
*** Môn Chính trị là môn bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo / Tổng cục giáo dục nghề nghiệp
*** Đơn giá được quy định là đơn giá ngành/1 tín chỉ/ 15 tiết thực học
Ví dụ: Môn học có tổng số tiết thực học là 60 tiết, sẽ có học phí là = 60:15 * (đơn giá ngành) = 4 * (đơn giá ngành)
 

P. Đào tạo

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400