Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - 30/04 & 01/05/2019

Ngày gửi 01/04/2019

 -  1141 Lượt xem

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     02    /TB-CĐVĐ

TP. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/04 – 01/05 năm 2019 dành cho

Giảng viên, Cán bộ nhân viên và Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông

 

Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo đến toàn thể Giảng viên, Cán bộ nhân viên và Sinh viên nhà Trường lịch nghỉ Lễ như sau:

 1. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 14/04/2019 (nhằm ngày Mùng 10/03 âm lịch)
 • Thời gian nghỉ bù Lễ là ngày 29/04/2019 (Thứ hai) – Tương ứng tuần 18 của HK2 (2018 – 2019)
 • Trường làm việc bình thường và sinh viên đi học từ ngày thứ hai 15/04/2019
 1. Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng Miền Nam và Thống nhất Đất nước 30/04/1975 – 30/04/2019, ngày Quốc tế Lao động 01/05
 • Thời gian nghỉ Lễ từ ngày 30/04/2019 (Thứ ba) đến hết ngày 01/05/2019 (Thứ tư) – Tương ứng tuần 18 của HK2 (2018 – 2019)
 • Trường làm việc bình thường và sinh viên đi học lại từ ngày thứ năm 02/05/2019

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ, nhà trường yêu cầu các Phòng/Khoa/ Ban/ Trung tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

 • Treo cờ tổ quốc;
 • Vệ sinh văn phòng làm việc, thiết bị văn phòng, xưởng và các khu vực xung quanh; và bàn giao niêm phong cho Đội bảo vệ có ghi sổ
 • Kiểm tra hệ thống điện – nước, ổ khoá cửa các phòng, xưởng;
 • Đội bảo vệ theo sự phân công, tăng cường công tác tuần tra canh gác và thực hiện nghiêm chế độ giao ca;
 • Phòng Công tác HSSV thông báo đến HSSV kế hoạch nghỉ lễ.

Đề nghị các Phòng/ Khoa/ Ban/ Trung tâm và HSSV thực hiện chế độ nghỉ lễ đúng thời gian quy định và thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên.

Trân trọng./.

                                                                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                              Nguyễn Quang Vinh

 

P.TCHC

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400