Thời khóa biểu K12 - HK183 (Hè 2018 - 2019)

Ngày gửi 14/06/2019

 -  1678 Lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 12 - HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2018 - 2019 (Mã học kỳ 183)

Sinh viên xem thời khóa biểu trên website và thực hiện đăng ký môn học trên trang cá nhân theo thông báo ở link sau

Tuần 1 của học kỳ Hè (2018 - 2019) bắt đầu từ ngày 01/07/2019

12CKC

12DTC

12XDC

12OTC_N1 (Theo nhóm học lái xe và Hàn - Nguội)

 

12OTC_N2 (Theo nhóm học lái xe và Hàn - Nguội)

12QTTHC

12QTMAC

12KTC

12TCC

12VPC

12KSC

12DLC

12TAC

12DDC

12XNC

12THC

12MMC

12DHC

 

 

 

Administrator

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400