Quyết định Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngày gửi 20/06/2019

 -  5984 Lượt xem

                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                               

Số:       083      /QĐ-CĐVĐ                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho Sinh viên trường Cao đẳng Viễn Đông

Hệ Cao đẳng Chính quy các khóa tuyển sinh từ năm 2016 trở về sau.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

 • Căn cứ Quyết định số 321/QĐ – BGD & ĐT ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Viễn Đông;
 • Căn cứ vào quy chế số 100/QĐ-CĐVĐ ngày 15/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông về việc ban hành “Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;
 • Xét đề nghị của Trưởng khoa Ngoại Ngữ và Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho Sinh viên trường Cao đẳng Viễn Đông, Hệ Cao đẳng Chính quy các khóa tuyển sinh từ năm 2016 trở về sau

 1. Hệ chuyên Anh:
  1. Đạt chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 5.5 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh trình độ tương đương B2 theo khung năng lực ngoại ngữ chuẩn Châu Âu.
  2. Đạt chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT N5 hoặc các chứng chỉ tương ứng.
 2. Hệ không chuyên Anh:
 • Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương B1 theo khung năng lực ngoại ngữ chuẩn Châu Âu.
 1. Bảng quy đổi trình độ tối thiểu một số chứng chỉ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu đủ để đạt chuẩn đầu ra xét tốt nghiệp tại Cao đẳng Viễn Đông.

Tiếng Anh:

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

B1

4.5

450 PBT / 133 CBT / 45 iBT

450

Preliminary / PET

B2

5.5

500 BPT / 173 CBT / 61 iBT

600

First / FCE

Lưu ý: Trong bảng là tổng điểm TOEIC gồm 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Ngoại ngữ khác:

Cấp độ (CEFR)

Nga

Pháp

Đức

Trung

Nhật

Hàn

B1

TRKI 1

DELF B1
TCF niveau 3

B1
ZD

HSK Cấp 3

JLPT
N4

TOPIK Cấp 1

B2

TRKI 2

DELF B2
TCF niveau 4

B2
TestDaF Level 4

HSK Cấp 4

JLPT
N3

TOPIK Cấp 2

 

Lưu ý: Tất cả các chứng chỉ trên đều có giá trị trong 2 năm.

Điều 2: Công bố Danh sách trung tâm Ngoại ngữ được chấp nhận (Phụ lục đính kèm)

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Khoa, các Phòng – Ban – Trung tâm, cán bộ giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng Viễn Đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                                                Hiệu Trưởng   

                                                                                                                      (đã ký)      

 

                                                                                                             Trần Thanh Hải


PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CUNG CẤP CHỨNG CHỈ

ĐƯỢC CHẤP NHẬN QUY ĐỔI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

(kèm theo quyết định số   083    /QĐ-CĐVĐ ban hàng ngày  11    tháng  05    năm 2019)

Lưu ý: Tất cả chứng chỉ có trình độ tương ứng được cung cấp bởi Trung tâm Ngoại ngữ trường Cao đẳng Viễn Đông đều được chấp nhận quy đổi Chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp.

 1. TIẾNG ANH
  1. Chứng chỉ B1, B2, TOEFL của Đại học Sư Phạm TPHCM.
  2. Chứng chỉ TOEIC của Trung tâm IIG Việt Nam.
  3. Chứng chỉ IELTS của Trung tâm IDP Vietnam – IDP Education hoặc Hội đồng Anh Việt Nam – British Council.
 1. TIẾNG PHÁP
  • Chứng chỉ DELF của Đại học Sư Phạm TPHCM hoặc Viện trao đổi văn hóa với Pháp – IDECAF.
 1. TIẾNG ĐỨC
  • Chứng chỉ ZD của Viện Goethe Việt Nam – (Goethe-Institut Vietnam).
 1. TIẾNG TRUNG
  • Chứng chỉ HSK của Đại học Sư Phạm TPHCM hoặc ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn TPHCM.
 1. TIẾNG NHẬT
  • Chứng chỉ JLPT của Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn TPHCM.
 1. TIẾNG HÀN
  • Chứng chỉ TOPIK của Trường Korean International School.

Địa chỉ của các trung tâm nên trên tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

 1. Đại học Sư Phạm TPHCM: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.
 2. Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn TPHCM: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1.
 3. Trung tâm IIG Việt Nam: 538 Đường CMT8, Phường 11, Quận 3.
 4. Trung tâm IDP Vietnam – IDP Education: 36 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1.
 5. Hội đồng Anh Việt Nam – British Council: 25 Lê Duẩn, Quận 1.
 6. Viện trao đổi văn hóa với Pháp – IDECAF: 31 Thái Văn Lung, Quận 1.
 7. Viện Goethe Việt Nam (Goethe-Institut): 18 đường Số 1, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3.
 8. Trường Korean International School: 21 Đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7.

 

Phòng Đào tạo

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400