[TB] Hoàn tất học phí Học kỳ 1 (2019 - 2020)

Ngày gửi 29/07/2019

 -  2743 Lượt xem

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

Số:      /TB-CĐVĐ             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nộp học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

 

          Căn cứ vào kế hoạch thu học phí năm học 2019 - 2020, Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời gian hoàn tất việc đóng học phí HK 1 năm học 2019 - 2020 của HSSV hệ Đại học (CT liên kết), Cao đẳng chính quy, Hệ Trung Cấp các khóa cụ thể như sau:

1.      Thời gian hoàn tất học phí:          

1.1.            Đối với sinh viên khóa 13:     Chậm nhất vào 16h30 ngày 05/10/2019

1.2.            Đối với sinh viên khóa 12 trở về trước: Chậm nhất vào 16h30 ngày 14/10/2019

2.      Mức đóng học phí:                        Theo quy định đã được thông báo

3.      Hình thức nộp: nộp qua ngân hàng hoặc bằng tiền mặt

A/ Nộp vào tài khoản của trường:

            + Tên tài khoản:          Trường Cao đẳng Viễn Đông.

            + Số tài khoản:            389 11111 8

                           + Tại ngân hàng:         ACB - CN 3/2 – TPHCM

             + Nội dung:                 Họ tên SV _ MSSV_Lớp_SDT

                                                            Đóng tiền HP HK1 năm học 2019 - 2020

 B/ Nộp bằng tiền mặt: Tại Phòng Kế toán  – Tầng 1 – Trường Cao đẳng Viễn Đông.

(Có chấp nhận nộp qua thẻ ATM – VISA – MASTER của tất cả ngân hàng)

           + Thời gian thu học phí: Sáng 7h30 – 11h00; Chiều 13h00 – 16h30.

Lưu ý:

Danh mục môn học HK1 (2019 - 2020) tại link Click để xem chi tiết

-          HSSV phải hoàn tất toàn bộ học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 đúng thời gian qui định. HSSV nào không thực hiện sẽ không được tham dự các lớp thực tập, không được hiển thị điểm các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ và kết quả thi sẽ bị hủy nếu nợ quá hạn quy định.

-          HSSV không hoàn tất nghĩa vụ học phí sẽ không được xét khen thưởng, học bổng và các chế độ hỗ trợ của nhà trường.

-           HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn phải làm đơn xin gia hạn nộp về Phòng công tác Học sinh Sinh viên (Phòng CT HSSV) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/10/2019. Đơn xin gia hạn phải có chữ ký, số điện thoại của phụ huynh, kèm theo xác nhận của địa phương về chữ ký đó. Phụ huynh nào ở xa phải điện thoại trực tiếp Phòng Công tác HSSV: (028)37154298 (gặp thầy Quân). Sau thời gian quy định trên, Nhà trường không chấp nhận đơn xin gia hạn với bất kỳ lý do nào.

-          Đối với HSSV chưa hoàn thành kịp 100% học phí theo thời hạn thì phải đóng tối thiểu 70% học phí theo quy định và phải làm đơn Cam kết xin được vào thi (theo mẫu). Trong đơn phải có xác nhận bảo lãnh của Ban cán sự lớp hoặc cán bộ Trung tâm được phân công hỗ trợ lớp và Phụ trách khoa. Đơn Cam kết này phải được nộp cho phòng CT HSSV 01 tuần trước khi diễn ra buổi thi đầu tiên.

-          Các trường hợp xin giấy tạm hoãn Nghĩa vụ Quân sự, sinh viên phải hoàn tất 100% học phí của học kỳ hiện hành hoặc 100% học phí của hai học kỳ trước đó.

            Đề nghị HSSV thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này để không ảnh hưởng đến kết quả học tập và các việc hỗ trợ khác của nhà trường./.

                                                                                              

 

Nơi nhận:

  • BGH;
  • Các Phòng/Khoa/Trung tâm (để thực hiện)
  • HSSV các khóa.
  • Lưu P. TCHC./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

ThS. Nguyễn Hồng Trang

 

Phòng Kế toán

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400