TKB dự kiến K11 - HK191

Ngày gửi 24/08/2019

 -  2132 Lượt xem

Thời khóa biểu dự kiến HK1 - 2019 - 2020

TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11DTC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng 11DT_12DT
Vi xử lý
Nguyễn Huy Thành
Tuần: 6 7 8 9
----------------------
TT Vi xử lý
Nguyễn Huy Thành
Tuần: 10 11 12 13 14 15 16
Phòng: H1
11DT_12DT
TT Kỹ thuật số
Nguyễn Huy Thành
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
11DT_12DT
Vi xử lý
Nguyễn Huy Thành
Tuần: 5 6 7
----------------------
TT Vi xử lý
Nguyễn Huy Thành
Tuần: 8 9 10 11 12 13 14 15
Phòng: H1
Hệ thống BMS (Building Management System)
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
   
Chiều       11CKC_11DTC_11XDC+K12
Kỹ năng giao tiếp
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Hội trường B
Lập trình điều khiển PLC
Huỳnh Vũ Quốc Khánh
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-----------------------
TT Lập trình điều khiển PLC
Tuần: 16 17 18 19 20 21
Phòng: H1
TT Điện tử công suất
Huỳnh Vũ Quốc Khánh
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
             
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11CKC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng TT Phay
Bùi Anh Phi
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Xưởng Cơ khí
TT CAD/CAM-CNC
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12
Trần Thanh Khánh
Xưởng CNC
-------------------
TT Phay
Bùi Anh Phi
Tuần: 12 13 14 15 16 17 18 19
Xưởng Cơ khí
Truyền động thủy lực, khí nén CN
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
--------------------------
Công nghệ chế tạo máy
Tuần: 11 12
-------------------------
Đồ Án CNCTM
Nguyễn Văn Dũ
Tuần: 13 14 15
Phòng: D1
----------------------
TT CAD/CAM-CNC
Trần Thanh Khánh
Tuần: 16 17 18 19
Xưởng CNC
  Công nghệ chế tạo máy 2
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13
------------------------
Đồ Án CNCTM
Nguyễn Văn Dũ
Tuần: 13 14 15 16
Phòng: D1
----------------------
TT CAD/CAM-CNC
Trần Thanh Khánh
Tuần: 17 18 19
Xưởng CNC
TT CAD/CAM-CNC
Trần Thanh Khánh
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Xưởng CNC
Chiều       11CKC_11DTC_11XDC+K12
Kỹ năng giao tiếp
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Hội trường B
   
             
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11OTC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng TT Dong co Diesel_N1
KS Nguyễn Thái Hùng
Tuần: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TT Dong co Diesel_N3
Th.S Trần Quốc Duy
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TT điện lạnh ô tô 2_N1
KS Nguyễn Thanh Hùng
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TT điện lạnh ô tô 2_N3
Th.S Đặng Thái Sơn
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
TT điện lạnh ô tô 2_N4
Th.S Đặng Thái Sơn
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
Chiều TT Dong co Diesel_N2
KS Nguyễn Thái Hùng
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TT Dong co Diesel_N4
CN Nguyễn Minh Thái
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TT điện lạnh ô tô 2_N2
KS Quãng Minh Đằng
Tuần: 14 15 16 17 18 19
TT điện lạnh ô tô 2_N2
KS Quãng Minh Đằng
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-------------
Chính trị 2
Tuần: 14 15 16 17
HT B
Chính trị 2
Tuần: 11 12 13 14 15 16 17
HT B
 
           
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11XDC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng Kỹ năng bàn phím
Trần Công Đời
Tuần: 11 12 13 14 15 16 17
Phòng: C5
Đồ án kết cấu BTCT1
Th.S Lê Hải Dương
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12
Cơ học kết cấu
Th.S Lê Hải Dương
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Kinh tế công trình
Th.S Lê Hải Dương
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Đồ án kết cấu BTCT1
Th.S Lê Hải Dương
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
TH Trắc địa
Th.S Nguyễn Văn Hiếu
Tuần: 15 16 17 18 19 20
Chiều       11CKC_11DTC_11XDC+K12
Kỹ năng giao tiếp
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Hội trường B
  Thực hành công nghệ xây dựng 2 (Lát, ốp)
GV: Th.S Trần Quang Minh
Học LT: 5 6 7
Đi công trường: 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19
             
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11THC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng   11THC_11MMC
Tin học văn phòng
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C5
  Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc
C. Lin
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
   
Chiều Lập trình Java nâng cao
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Thiết kế hướng đối tượng
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Chính trị 2
Tuần: 15 16 17 18
Chính trị 2
Tuần: 12 13 14 15 16 17 18
11THC
Lập trình Javascript + Đồ Án
Trương Hoàng Phước
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Phòng: H1
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11MMC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng 10MMC_11MMC
Quản trị mạng Linux nâng cao
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12
-------------------
Công Nghệ Ảo Hoá
Lê Vũ Huy Hoàng
Tuần: 13 14 15 16 17 18 19 20
Phòng: C1
11THC_11MMC
Tin học văn phòng
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Phòng: C5
10MMC_11MMC
Quản trị mạng Linux nâng cao
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12
-------------------
Công Nghệ Ảo Hoá
Lê Vũ Huy Hoàng
Tuần: 13 14 15 16 17 18 19
Phòng: C1
Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc
C. Lin
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
  Bảo mật mạng nâng cao + Đồ Án
Nguyễn Thanh Bình
Tuần: 10 11 12 13 14 15 16
(Học dạng đồ án)
Phòng: C1
Chiều       Chính trị 2
Tuần: 15 16 17 18
Chính trị 2
Tuần: 12 13 14 15 16 17 18
 
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11DHC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng       Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc
C. Lin
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
   
Chiều Nội Thất Quảng Cáo
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12
C1
---------------
Đồ án Poster quảng cáo thương mại
Tuần: 13 14 15 16 17 18 19
C1
  Đồ Án Thiết Kế Lịch
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12
C1
---------------
Đồ án Poster quảng cáo thương mại
Tuần: 13 14 15 16 17 18 19 20
C1
Nội Thất Quảng Cáo
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
C1
--------------
Maya
Tuần: 12 13 14
C1
-----------------
Chính trị 2
Tuần: 15 16 17 18
Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
--------------------------
Chính trị 2
Tuần: 12 13 14 15 16 17 18
Cơ sở Thiết kế Đồ họa
Nguyễn Anh Khoa
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
D7
-----------------------
Xây dựng Portfolio nghề nghiệp
Tuần: 11 12 13 14 15 16 17
D7
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11QTTH_11QTMA
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng     Logistics căn bản
Tuần: 5 6 7 8 9 10
  Logistics căn bản
Tuần: 5 6 7 8 9
----------------------
Quản trị Marketing
Vương Bích Hằng
Tuần: 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Quản trị dự án đầu tư
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Chiều Quản trị Marketing
C. Vương Bích Hằng
Tuần: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tin học Chuyên ngành
Hoàng Minh Hưng
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Quản trị Marketing
Vương Bích Hằng
Tuần: 11 12 13 14 15
-------------------
Chính trị 2
Cô Hồ Thị Ngọc Vương
Tuần: 16 17 18
Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc
C. Lan Thanh
Tuần: 10 11 12 13 14 15 16
--------------------------
Chính trị 2
Cô Hồ Thị Ngọc Vương
Tuần: 12 13 14 15 16 17 18
Digital marketing
Th Nguyễn Đăng Hạt
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   
MÔN CHƯA XẾP LỊCH
       
    Thực tập tốt nghiệp        
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11KTC_11TCC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng   TH Kế toán Excel
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 5 6 7 10 11 12 13
TH Kế toán Excel
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 5 6 7 8
TH Kế toán Excel
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 10 11 12 13
   
Chiều Kế toán Excel
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 6 7 8
TH Kế toán Excel
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 8 9
TH Kế toán Excel
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 7
----------------
Chính trị 2
Cô Hồ Thị Ngọc Vương
Tuần: 16 17 18
Kế toán excel
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 5 6 8 9
------------
Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc
C. Lan Thanh
Tuần: 10 11 12 13 14 15 16
Kế toán excel
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 5 6 7 8
-------------------
Chính trị 2
Cô Hồ Thị Ngọc Vương
Tuần: 11 12 13 14 15 16 17 18
--------------
Phần mềm kế toán
Phạm Phú Sang
Tuần: 20
Phần mềm kế toán
Th.Phạm Phú Sang
Tuần: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   
MÔN CHƯA XẾP LỊCH
       
   
Mô phỏng hệ thống kế toán
       
   
Thực hành Kế toán Nâng cao
       
    Thực tập tốt nghiệp        
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11VPC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng            
Chiều Tin học chuyên ngành
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Hành chính công
Cô Phương Bình
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
----------------------
Chính trị 2
Cô Hồ Thị Ngọc Vương
Tuần: 16 17 18
Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc
C. Lan Thanh
Tuần: 10 11 12 13 14 15 16
Chính trị 2
Cô Hồ Thị Ngọc Vương
Tuần: 11 12 13 14 15 16 17 18
 
   
MÔN CHƯA LÊN LỊCH
       
   
Nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ
       
    Tiếng anh văn phòng        
    Digital Marketing        
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11KSC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng   Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc
C.Lin
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
      Khởi nghiệp
Th.Nguyễn Đăng Hạt
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Chiều   11KSC_11DLC
Chính trị 2
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    Digital Marketing
Th.Nguyễn Đăng Hạt
Tuần: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
   
MÔN CHƯA LÊN LỊCH
       
   
Kỹ thuật trang trí buồng nâng cao
       
    Anh văn Chuyên ngành        
   
Nghiệp vụ Quản lý Khách sạn nhỏ
       
    Tin học văn phòng        
   
Nghiệp vụ Pha chế thức uống
       
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11DLC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng   Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc
C.Lin
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
  Địa lý và tài nguyên du lịch
Th. Võ Sơn Đông
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Khởi Nghiệp
Tuần: 4 5 6 7 8 9 10
Th. Nguyễn Đăng Hạt
Chiều   11KSC_11DLC
Chính trị 2
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
       
   
MÔN CHƯA XẾP LỊCH
       
    Anh văn 3        
    Tuyến điểm du lịch 1        
   
Tiến trình lịch sử Việt Nam
       
   
Nghiệp vụ hướng dẫn DL2
       
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11TAC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng       Business Translation 3 (Luyện dịch thương mại 3)
ThS Châu Thị Hồng Thắm
11TATMC
Phòng D2
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   
Chiều 11TAGDC_11TATMC
Tin học chuyên ngành
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Soạn giáo án và tài liệu giảng dạy (giáo án điện tử)
CN Phan Nguyễn Minh Tân
11TAGDC
Phòng D2
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Interpretation Translation 3 (Dich Thực Hành 3)
ThS Châu Thị Hồng Thắm
11TAGDC
Phòng D2
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
     
MÔN CHƯA XẾP LỊCH
           
Thực tập tốt nghiệp            
Tin học chuyên ngành            
Chính trị 2            
Thực tập tốt nghiệp            
Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc
           
Digital Marketing            
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11DDC
Tuần 4 bắt đầu từ ngày 26/08/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng            
Chiều Anh văn chuyên ngành
Tuần: 17 18 19 20 21
CSSK Người cao tuổi
9
Chuyên khoa hệ Ngoại
Tuần: 4 5 6 7 8 9
---------------------
Anh văn chuyên ngành
Tuần: 17 18 19 20
CSSK Người cao tuổi
Tuần: 4 5 6 7 8 9
Anh văn chuyên ngành
Tuần: 17 18 19 20 21
Anh văn chuyên ngành
21
   
Thực hành bệnh viện HSCC2: Tuần 10 11 12
       
   
Thực hành bệnh viện CSSK Người cao tuổi: Tuần 13 14
       
   
Thực hành bệnh viện Chuyên khoa hệ ngoại: Tuần 15 16
       
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
11XNC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng Ký sinh trùng gây bệnh đường ruột
GV: BS. Nguyễn Minh Quân
Tuần: 7 8 9 10
-----------------------
TH. Ký sinh trùng gây bệnh đường ruột
GV: CN. Nguyễn Minh Tâm
Tuần: 11 12 13 14 15 16 17
Phòng: Skill Lab 2
Y sinh học phân tử
GV: ThS. Nguyễn Trần Thiện Đức
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12
-------------------------
TH. Hoá sinh nâng cao
GV: ThS. Lê Thị Mỹ Ngọc
Tuần: 13 14 15 16
Phòng: Skill Lab 1
Hoá sinh nâng cao
GV: ThS. Lê Thị Mỹ Ngọc
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12
-----------------
TH. Hoá sinh nâng cao
GV: ThS. Lê Thị Mỹ Ngọc
Tuần: 10,11,12
Phòng: Skill Lab 1
Huyết học nâng cao
GV: CN. Đào Thanh Hiền
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12
-------------------
TH. Huyết học nâng cao
GV: CN. Đào Thanh Hiền
Tuần: 13 14 15 16
Phòng: Skill Lab 2
TH. Huyết học nâng cao
GV: CN. Đào Thanh Hiền
Tuần: 8 9 10
Phòng: Skill Lab 2
----------------------
Dịch tể và Nghiên cứu khoa học
GV: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích
Tuần: 11 12 13 14 15 16 17
Ký sinh trùng gây bệnh đường ruột
GV: BS. Nguyễn Minh Quân
Tuần: 4,5,6
---------------------
TH. Ký sinh trùng gây bệnh đường ruột
GV: CN. Nguyễn Minh Tâm
Tuần: 10 11 12 13 14 15 16 17
Phòng:Skill Lab 2
Chiều            

 

Phòng Đào Đào

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400