TKB dự kiến K12 - HK191

Ngày gửi 24/08/2019

 -  2648 Lượt xem

Thời khóa biểu dự kiến cho K12 - HK 1 - 2019 - 2020, 191

 

TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12CKC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng TT Tiện 1
Bùi Anh Phi
Tuần: 6 7 8 9 10
Phòng: D3
-----------------------
12CKC_12XDC
Kỹ năng bàn phím
Trần Công Đời
Tuần: 11 12 13 14 15 16 17
Phòng: C5
TT Tiện 1
Xưởng Cơ khí
Bùi Anh Phi
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Truyền động thủy lực, khí nén CN
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
--------------------------
Công nghệ chế tạo máy 2
Tuần: 12 13
-------------------------
Đồ Án CNCTM
Nguyễn Văn Dũ
Tuần: 14 15 16
Phòng: D1
Sức bền Vật liệu
Diệp Lâm Kha Tùng
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Phòng: D3
Công nghệ chế tạo máy 2
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13
------------------------
Đồ Án CNCTM 1
Nguyễn Văn Dũ
Tuần: 14 15 16 17
Phòng: D1
Vật liệu học - CN kim loại
Dương Lê Hùng
Tuần: 8 9 10 11 12 13 14
Phòng: D3
Chiều       11CKC_11DTC_11XDC+K12
Kỹ năng giao tiếp
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Hội trường B
   
Môn chưa lên lịch            
Anh văn 2            
Sức bền vật liệu            
             
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12DTC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng 11DT_12DT
Vi xử lý
Nguyễn Huy Thành
Tuần: 6 7 8 9
----------------------
TT Vi xử lý
Nguyễn Huy Thành
Tuần: 10 11 12 13 14 15 16
Phòng: H1
11DT_12DT
TT Kỹ thuật số
Nguyễn Huy Thành
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
11DT_12DT
Vi xử lý
Nguyễn Huy Thành
Tuần: 5 6 7
----------------------
TT Vi xử lý
Nguyễn Huy Thành
Tuần: 8 9 10 11 12 13 14 15
Phòng: H1
Hệ thống BMS (Building Management System)
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
------------------------------
TT Trang bị điện - điện tử
Võ Thanh Việt
Tuần: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TT Kỹ thuật điện tử tương tự
Nguyễn Huy Thành
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Trang bị điện - điện tử
Huỳnh Vũ Quốc Khánh
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
---------------------
TT Trang bị điện - điện tử
Huỳnh Vũ Quốc Khánh
Tuần: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Chiều       11CKC_11DTC_11XDC+K12
Kỹ năng giao tiếp
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Hội trường B
   
             
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12OTC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng TT Ô tô 1_N1
Th.S Hồ Văn Hóa
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
--------------------
TT Đồng_N3
Th.S Nguyễn Văn Đại
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12
TT Ô tô 1_N3
KS Nguyễn Thanh Hùng
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
----------------------
TT Điện ô tô 1_N1
Th.S Nguyễn Văn Đại
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Chính trị 1
Th.Trương Hải Thi
Tuần: 9 10 11 12 13 14 15
Sức bền Vật liệu
Diệp Lâm Kha Tùng
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Phòng: D3
-----------------------
Anh văn 2 _N1_N3
Tuần: 17 18 19
TT Sơn_N3
KS Trần Hoàng Duy
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
--------------------------
Anh văn 2 _N1_N3
Tuần: 12 13 14 15 16 17 18 19
TT Điện ô tô 1_N3
KS Kao Hoàng Việt Hưng
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-------------
TT Sơn_N1
KS Trần Hoàng Duy
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Chiều TT Ô tô 1_N2
Th.S Hồ Văn Hóa
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
---------------------
TT Đồng_N4
Th.S Nguyễn Văn Đại
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12
TT Ô tô 1_N4
Th.S Trần Quốc Duy
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
----------------------
TT Điện ô tô 1_N2
Th.S Nguyễn Văn Đại
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  Anh văn 2 _N2_N4
Tuần: 17 18 19
TT Sơn_N4
KS Trần Hoàng Duy
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
-----------------------
Anh văn 2 _N2_N4
Tuần: 12 13 14 15 16 17 18 19
TT Điện ô tô 1_N4
KS Kao Hoàng Việt Hưng
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-----------------
TT Sơn_N2
KS Trần Hoàng Duy
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
             
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12XDC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng Kỹ năng bàn phím
Trần Công Đời
Tuần: 11 12 13 14 15 16 17
Phòng: C5
Đồ án kết cấu BTCT1
Th.S Lê Hải Dương
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12
Cơ học kết cấu
Th.S Lê Hải Dương
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Kinh tế công trình
Th.S Lê Hải Dương
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Đồ án kết cấu BTCT1
Th.S Lê Hải Dương
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Trắc địa
Th.S Nguyễn Văn Hiếu
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
----------------
TH Trắc địa
Th.S Nguyễn Văn Hiếu
Tuần: 16 17 18 19 20 21
Chiều       11CKC_11DTC_11XDC+K12
Kỹ năng giao tiếp
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Hội trường B
  Thực hành công nghệ xây dựng 2 (Lát, ốp)
GV: Th.S Trần Quang Minh
Học LT: 5 6 7
Đi công trường: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
             
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12THC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng   Chính trị 2
ThS Trương Hải Thi
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
       
Chiều
Lập trình PHP, SQL Database
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Anh văn 2
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12THC
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Cao Thanh Phú
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lập trình ứng dụng C #
Ngô Quốc Huy
Tuần: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Thiết kế WEB (Back End)
Cô Thắm
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
             
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12DHC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng            
Chiều
Nguyên lý thị giác
Vũ Hiền
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Phòng: D7
-----------------
Anh văn 2
Tuần: 15 16 17 18
12DHC
3Dmax Cơ bản
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Phòng: C6
12DHC
Vẽ kỹ thuật AutoCAD
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Phòng: C6
-----------------
Anh văn 2
Tuần: 15 16 17 18
Cơ sở Thiết kế Đồ họa
Tuần: 5 6 7 8
Phòng: D7
-----------------------
12DHC
Đồ án Thiết kế nhãn hiệu bao bì
Phan Thành Tú
Tuần: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Phòng: C6
12DHC
Xử lý hậu kỳ Premiere
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Phòng: C6
-----------------
Anh văn 2
Tuần: 15 16 17 18
Cơ sở Thiết kế Đồ họa
Nguyễn Anh Khoa
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Phòng: D7
-----------------------
Xây dựng Portfolio nghề nghiệp
Tuần: 11 12 13 14 15 16 17
Phòng: D7
             
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12MMC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
11 T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng 10MMC_11MMC_12MMC
Quản trị mạng Linux
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12
Chính trị 2
ThS Trương Hải Thi
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10MMC_11MMC_12MMC
Quản trị mạng Linux
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12
    Bảo mật mạng nâng cao + Đồ Án
Nguyễn Thanh Bình
Tuần: 10 11 12 13 14 15 16
(Học dạng đồ án)
Chiều     Anh văn 2
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    12THC_12MMC
Thiết kế WEB (Back End)
Cô Thắm
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
             
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12QTTH_12QTMA
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng Quản trị nhân sự
Cô Lin
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Thống kê trong kinh doanh
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Chính trị 1
Th.Trương Hải Thi
Tuần: 9 10 11 12 13 14 15
Kỹ năng làm việc hiệu quả
Th. Phạm Phú Sang
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Marketing dịch vụ
Th. Trần Hữu Ái
Tuần: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Chiều     Quản trị chuỗi cung ứng
C. Nguyễn Kim Anh
Tuần: 5 6 7 8 9 10
  Quản trị chuỗi cung ứng
C. Nguyễn Kim Anh
Tuần: 5 6 7 8 9
 
Môn chưa lên lịch            
Anh văn 2            
Hệ thống thông tin quản lý
           
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12VPC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng Quản trị nhân sự
Cô Lin
Tuần: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Thống kê trong kinh doanh
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nghiệp vụ thư ký văn phòng
Cô Phương Bình
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Marketing dịch vụ
Th. Trần Hữu Ái
Tuần: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Chiều            
Môn chưa lên lịch            
Anh văn 2            
Chính trị 1            
Soạn thảo thư tín thương mại
           
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12KSC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng   Chính trị 2
ThS Trương Hải Thi
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    Cơ sở văn hóa Việt Nam
Th.Võ Sơn Đông
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
Chiều         Digital Marketing
Th.Nguyễn Đăng Hạt
Tuần: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
Môn chưa lên lịch            
Anh văn 2            
Nghiệp vụ Phục vụ Bàn
           
Nghiệp vụ An ninh Khách sạn
           
Tâm lý khách hàng            
Quản trị Dịch vụ Bổ sung
           
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
      12DLC      
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng       Địa lý và tài nguyên du lịch
Th. Võ Sơn Đông
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Khởi Nghiệp
Th. Nguyễn Đăng Hạt
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11
Chiều            
Môn chưa lên lịch          
Chính trị 2          
Tâm lý khách hàng          
Anh văn 2          
Tuyến điểm Du lịch Việt Nam          
Tiến trình Lịch sử Việt Nam          
Nghiệp vụ hướng dẫn DL 2          
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
      12KTC_12TCC      
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng Kế toán tài chính A3
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 6 7 8
Kế toán tài chính A3
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 8 9
Kế toán tài chính A3
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 5 6 7 8
---------------
Chính trị 1
Th.Trương Hải Thi
Tuần: 9 10 11 12 13 14 15

Thuế và chính sách thuế
Tuần: 6 7
------------------
Kế toán tài chính A3
Tuần: 8 9
---------------
Kế toán tài chính A3
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 5 6 7 8
----------------
Kế toán chi phí
Th. Võ Tấn Liêm
Tuần: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
Chiều   Thuế và chính sách thuế
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 5 6 7
  Thuế và chính sách thuế
LS Nguyễn Thị Cảnh Hậu
Tuần: 8 9
   
Môn chưa lên lịch            
Kế toán giá thành            
Kiểm toán căn bản            
Thực hành thị trường tài chính            
Anh văn 2            
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12TAC
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng   Chính trị 2
ThS Trương Hải Thi
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12TATMC
Business English 1
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12TATMC
Public Speaking
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-------------------
12TATMC
Business Correspondence
Phan Nguyễn Minh Tân
Tuần: 15 16 17 18 19
12TATMC
Communicative Translation 1
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
Chiều 12TAGDC
Basic Writing
Thái Nguyễn Hoàng Tuấn
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12TAGDC
Listening 3 (Kỹ năng nghe 3)
Châu Thị Hồng Thắm
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-------------------
12TAGDC
Reading 3
Thái Nguyễn Hoàng Tuấn
Tuần: 15 16 17 18 19 20
12TAGDC
Dịch thực hành 2
Phan Nguyễn Minh Tân
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12TAGDC
Public Speaking
Đinh Thanh Sơn
Tuần: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-----------------------
12TAGDC
Reading 3
Thái Nguyễn Hoàng Tuấn
Tuần: 15 16 17 18 19
12TAGDC
Speaking 4 (Kỹ năng nói 4)
Tô Thị Ngọc Thanh - Joy
Tuần: 5 6 7 8 9
12TAGDC
Speaking 4 (Kỹ năng nói 4)
Tô Thị Ngọc Thanh - Joy
Tuần: 9 10 11 12 13 14
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
12DDC
Tuần 4 bắt đầu từ ngày 26/08/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng Anh văn 2
Tuần: 6 7 8 9 10 14 15 16 17
Y học Cổ truyền - PHCN
Tuần: 4 5 6 7
------------------------------
TH Y học Cổ truyền - PHCN
Tuần: 8 9 10
------------------
Anh văn 2
Tuần: 14 15
Phụ nữ - Bà mẹ - Gia đình
Tuần: 4 5 6 7 8 9 10
-------------------
CSSK NLB Truyền nhiễm
Tuần: 14 15 16 17 18 19
Y học Cổ truyền - Phục hồi Chức năng
Tuần: 4 5 6
-------------------------
CSSK NLB Truyền nhiễm
Tuần: 14
   
Chiều            
Thực hành bệnh viện CSSK NLB Nội khoa: Tuần 11 12 13
           
Thực hành bệnh viện CSSK NLB Ngoại khoa: Tuần 20 21 22
           
TKB DỰ KIẾN HK 1 - 2019 - 2020 (191)
      12XNC      
Tuần 5 bắt đầu từ ngày 02/09/2019
Buổi T2 T3 T4 T5 T6 T7
Sáng Ký sinh trùng gây bệnh đường ruột
GV: BS. Nguyễn Minh Quân
Tuần: 4,5,6,7
---------------------
TH. Ký sinh trùng gây bệnh đường ruột
GV: CN. Nguyễn Minh Tâm
Tuần: 8,9,10,11,12,13,14
Phòng: Skill Lab 2
Y sinh học phân tử
GV: ThS. Nguyễn Trần Thiện Đức
Tuần: 7,8,9,10,11,12,13
------------------------------
TH. Hoá sinh nâng cao
GV: ThS. Lê Thị Mỹ Ngọc
Tuần: 13,14,15,16
Phòng: Skill Lab 1
Hoá sinh nâng cao
2 (2,0)
GV: ThS. Lê Thị Mỹ Ngọc
Tuần: 7,8,9,10,11,12,13
Phòng:
TH. Hoá sinh nâng cao
1 (0,1)
GV: ThS. Lê Thị Mỹ Ngọc
Tuần: 14,15,16
Phòng:Skill Lab 1
 
Dịch tể và Nghiên cứu khoa học
GV: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích
Tuần: 11,12,13,14,15,16,17
Ký sinh trùng gây bệnh đường ruột
GV: BS. Nguyễn Minh Quân
Tuần: 6,7,8
-------------------------
TH. Ký sinh trùng gây bệnh đường ruột
GV: CN. Nguyễn Minh Tâm
Tuần: 9,10,11,12,13,14,15,16
Phòng: Skill Lab 2
Chiều            
Môn chưa lên lịch            
Anh văn 2            

 

Phòng Đào tạo

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400