Thông báo BHYT Mua bảo hiểm y tế bắt buộc và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho HSSV

Ngày gửi 31/08/2019

 -  1489 Lượt xem

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Số: 210 /TB-CĐVĐ                                                                                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                  

Tp.HCM, ngày  28 tháng  8   năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Mua bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên năm học 2019-2020

Trường Cao Đẳng Viễn Đông thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên (HSSV) đang học tại trường về việc mua bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc năm học 2019-2020 như sau:

 1. Đối tượng tham gia:
 • HSSV là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT (ngoại trừ các trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng quy định của luật BHYT).
 • HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác gồm lưu học sinh, thân nhân của các đối tượng theo quy định của pháp luật (sĩ quan Quân đội nhân nhân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu, SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo…) đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ chỉ nộp bản photo thẻ BHYT còn giá trị sử dụng cho Phòng Công tác HSSV.
 1. Mức phí và thời gian sử dụng thẻ BHYT:
 • Năm học 2019-2020 Nhà nước áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng để tính mức đóng BHYT, theo đó HSSV đóng 70%, Nhà nước hỗ trợ 30%.
 • Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, HSSV có thể lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm 3, 6, 9, 12 tháng theo năm tài chính. Như vậy trong năm 2019, HSSV chỉ có thể chọn mua bảo hiểm thời hạn 3, 15 tháng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019. Trong năm 2020, HSSV có nhiều lựa chọn hơn. Cụ thể HSSV có thể mua BHYT theo các thời hạn sau:

                   2.1 Năm 2019

 • Thời hạn BHYT 03 tháng: mức thu 141.000đ/HSSV, có hiệu lực từ 01/10/2019 -> 31/12/2019
 • Thời hạn BHYT 15 tháng: mức thu 704.000đ/HSSV, có hiệu lực từ 01/10/2019 -> 31/12/2020

                   2.2 Năm 2020

 • Thời hạn BHYT 03 tháng: mức thu 141.000đ/HSSV, có hiệu lực từ 01/01/2020 -> 31/03/2020
 • Thời hạn BHYT 06 tháng: mức thu 282.000đ/HSSV, có hiệu lực từ 01/01/2020 -> 30/06/2020
 • Thời hạn BHYT 09 tháng: mức thu 422.000đ/HSSV, có hiệu lực từ 01/01/2020 -> 30/09/2020
 • Thời hạn BHYT 12 tháng: mức thu 563.000đ/HSSV, có hiệu lực từ 01/01/2020 -> 31/12/2020
 1. Thời hạn đăng ký thông tin để làm thẻ BHYT:
 • HSSV tiến hành làm thủ tục kê khai tờ khai đúng theo mẫu và nộp cho Lớp trưởng. Lớp trưởng tập hợp nộp về Cán bộ BHYT tại tầng 1 văn phòng trường chậm nhất là ngày 20/09/2019.
 • Lớp trưởng nhận tờ khai BHYT tại văn phòng trường và phát cho HSSV trong lớp để điền thông tin như sau:

              + Mặt 1 tờ khai: HSSV điền đầy đủ thông tin (Địa chỉ theo CMND, đăng ký bệnh viện bao gồm có mã bệnh viện, số
                 điện thoại HSSV…) theo mẫu có sẵn.

              + Mặt 2 tờ khai (Mặt phụ lục): HSSV phải điền hết mặt 2, dựa vào sổ hộ khẩu gia đình để kê khai, phải kê khai số
                 CMND của từng cá nhân có tên trong hộ khẩu.

 1. Thời hạn và phương thức nộp phí BHYT:
 • Lớp trưởng thu các tờ khai đã điền đầy đủ thông tin từ HSSV trong lớp, lập file excel thống kê, nộp tờ khai, và file excel qua email: datvt@vido.edu.vn
 • Sau khi Cán bộ BHYT của trường kiểm tra và ký xác nhận các tờ khai đã điền đầy đủ thông tin, HSSV đến bộ phận Kế toán để đóng tiền mua BHYT theo mức quy định tại điểm 2 trong thông báo này.
 • Thời hạn nộp tiền mua BHYT: trước ngày 25/09/2019.

Lưu ý: Bộ phận Kế toán sẽ không thu tiền bảo hiểm của HSSV khi tờ khai chưa được Cán bộ BHYT xác nhận và nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về thời hạn nhận thẻ BHYT của HSSV về việc chậm nộp tiền hoặc không kê khai, nộp đầy đủ những giấy tờ nêu trên.

 1. Thời gian nhận thẻ BHYT:
 • Trường sẽ thông báo trên website: và bảng thông tin tầng 1.
 • Sinh viên có thắc mắc về mua BHYT, vui lòng liên hệ Cán bộ BHYT – Lầu 1, hoặc liên hệ điện thoại số 028 37 154 298 – 028 37 154 308 để được hướng dẫn.

 

                               KT. HIỆU TRƯỞNG
                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 • BGH;
 • Các Phòng/Khoa/Trungtâm (để thực hiện);                                                                           (đã ký)
 • HSSV khóa  11, 12, 13;
 • Lưu P.TCHC, HSSV, KHTC./.                                                                      

                                                                                                                                                    Phan Thị Lệ Thu

 

 

 

Đăng kí bảo hiểm y tế online tại đường link : http://dangky.viendong.edu.vn/bhyt/

 

Văn Tiến Đạt

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400