Thông báo tổ chức Hội thao chào mừng Lễ khai giảng và Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên lần V

Ngày gửi 12/10/2019

 -  2337 Lượt xem

THÀNH ĐOÀN TP.HCM

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

 


Số: ……./KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

                    TPHCM, ngày 12  tháng 10 năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức Hội thao học sinh sinh viên tại trường Cao đẳng Viễn Đông)

 

Kính gửi: - Các đơn vị Phòng/Khoa/Ban/Trung tâm

                              - Các Chi đoàn

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thao chào mừng Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 và Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên lần thứ V, Đoàn trường Cao đẳng Viễn Đông phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn và Hướng nghiệp Sinh viên thực hiện chương trình Hội thao dành cho toàn thể Đoàn viên Thanh niên nhà trường tham gia như sau:

- Thời gian: 6h00 ngày 18/10/2019 (thứ 6)

- Địa điểm: Sảnh tầng 1 trường Cao đẳng Viễn Đông

- Thành phần tham gia: Toàn thể Đoàn viên thanh niên đến từ các Khoa, các Khóa đang theo học tại trường Cao đẳng Viễn Đông.

- Nội dung:

  1. Chạy việt dã
  2. Bộ môn bóng chuyền
  3. Bộ môn bóng rổ
  4. Bộ môn bóng bàn
  5. Bộ môn cờ vua
  6. Bộ môn cờ tướng

Thông tin chi tiết và đăng ký vui lòng liên hệ tại văn phòng Đoàn trường cao đẳng Viễn Đông, gặp đ/c Lưu Anh Kiệt0762960931 hoặc đăng ký online: http://bit.ly/dkHoithao2019

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (báo cáo);

- Phòng TT TV&HNSV (phối hợp);

- Chi đoàn (thực hiện);

- Lưu VPĐ./.

BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đặng Kim Ngân

 

Đoàn trường CĐ Viễn Đông

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400