Các biểu mẫu hướng dẫn làm báo cáo thực tập, thực hành nghề nghiệp

Ngày gửi 01/11/2019

 -  1557 Lượt xem

Các mẫu báo cáo thực tập, thực hành nghề nghiệp dành cho sinh viên

- Mẫu hướng dẫn viết báo cáo thực hành nghề nghiệp download tại đây

- Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập download tại đây

- Mẫu nhật ký thực tập download tại đây

- Dự kiến đề tài thực tập download tại đây

Administrator

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400