Giới thiệu Khoa Xây dựng

Ngày gửi 11/03/2020

 -  875 Lượt xem

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 

 

 

Chương trình đào tạo cao đẳng Chính quy

 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Số
TT
Tên học phần Số
TC
Số tín chỉ Ghi chú

thuyết
Thực
 hành
Tổng
I. Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 5 5   5  
2 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3   3  
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2   2  
4 Pháp luật  2 2   2  
5 Anh văn 1 4 4   4  
6 Anh văn 2 3 3   3  
7 Anh văn chuyên ngành 3 3   3  
8 Toán ứng dụng 3 3   3  
9 Tinh học văn phòng  4 4   4  
10 Vật lý đại cương 2 2   2  
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
     Kiến thức cơ sở khối ngành, ngành
1 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 3 3   3  
2 Cấu tạo kiến trúc 2 2   2  
3 Tin học ứng dụng trong xây dựng 1 2   4 6  
4 Tin học ứng dụng trong xây dựng 2 2   4 4  
5 Sức bền vật liệu  3 3   3  
6 Cơ địa công trình 3 3   3  
7 Trắc địa 2 2   2  
8 Thực hành trắc địa 1   2 2  
9 Cơ học kết cấu 3 3   3  
10 Vật liệu xây dựng 2 2   2  
11 Kinh tế công trình 3 3   3  
12 Cấp thoát nước 2 2   2  
13 An toàn lao động 2 2   2  
14 Kỹ thuật điện công trình 2 2   2  
15 Thực hành công nghệ xây dựng 1 2   4 4  
16 Thực hành công nghệ xây dựng 2 2   4 4  
III. Kiến thức chuyên ngành
1 Kết cấu bê tông cốt thép 1 3 3   3  
2 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 1 1   2 2  
3 Nền và móng 1 2 2   2  
4 Đồ án nền móng 1 1   2 2  
5 Kỹ thuật thi công 3 3   3  
6 Đồ án kỹ thuật thi công 1   2 2  
7 Tổ chức thi công 3 3   3  
8 Đồ án tổ chức thi công 1   2 2  
9 Kết cấu thép  3 3   3  
10 Đồ án kết cấu thép 1   2 2  
11 Thiết kế cơ bản 2 2   2  
12 Giám sát thi công và nghiệm thu 3 1 4 5  
IV. Thực tập và khóa luận tốt nghiệp
1 Kiến tập thực tế 1   2 2  
2 Thực tập tốt nghiệp và báo cáo TTTN 6   12 12  
3 Khóa luận tốt nghiệp 5 5   5  
Tổng 103   128  

 

Ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng học gì? Ra trường làm gì? các bạn vui lòng tham khảo tại đây.

 

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN

 

 Địa chỉ: Lô 2, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP. HCM
 Chỉ đường:
click


 Điện thoại: 028 389 11111 - 0978 73 4400
 Hotlines/Zalo/Viber: 0978 73 4400 - 0977 33 44 00  - 0933 63 44 00

 Facebook/Fanpage: Vivatuvan hoặc Cao đẳng viễn đông
 Email: tuvanhuongnghiepsv@vido.edu.vn

 Xét trực tuyến: 
http://tuyensinh.viendong.edu.vn/xettuyen

 Website: www.viendong.edu.vn - tuyensinh.viendong.edu.vn

 

NNN

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400