Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành CNKT Điện - Điện tử

Ngày gửi 09/03/2020

 -  148 Lượt xem

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử (cập nhật 2020)

 

TT Mã môn học TÊN MÔN Môn bắt buộc Tín chỉ theo
CTĐT
Thời gian học tập
Trong đó
Tổng TC Lý thuyết Thực hành Tổng Lý thuyết Thực hành/TT/TN/Bài tập/ Thảo luận Thi/ Kiểm tra
TC TC TC Giờ Giờ Giờ Giờ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TỔNG CỘNG 108 65 43 2430 874 1395.5 161
I. Các môn học chung   26 20 6 480 199 248 33
1 ĐC001 Chính trị x 5 4 1 90 60 24 6
2 ĐC002 Pháp luật đại cương và chuyên ngành x 3 2 1 60 28 29 3
3 ĐC003 Kỹ năng bàn phím x 2 1 1 45 15 26 4
4 ĐC004 Tin học văn phòng x 4 1 3 105 15 81 9
5 ĐC005 Ngoại ngữ 1 x 4 4   60 30 27 3
6 ĐC006 Ngoại ngữ 2 x 3 3   45 15 27 3
7 ĐC007 Ngoại ngữ 3 x 3 3   45 15 27 3
8 ĐC008 Kỹ năng giao tiếp x 2 2 0 30 21 7 2
I.1. Giáo dục thể chất   2 0 2 60 4 52 4
9 CC01 Giáo dục thể chất x 2   2 60 4 52 4
I.2. Giáo dục Quốc phòng - AN   5 4 1 75 58 13 4
10 CC02 Giáo dục quốc phòng - AN x 5 4 1 75 58 13 4
II. Các môn học chuyên môn ngành/ nghề bắt buộc   82 45 37 1950 675 1147.5 128
II.1 Môn học cơ sở   26 18 8 510 270 216 24
11 CSDT01 An toàn điện x 2 2 0 30 30 0 0
12 CSDT02 Mạch điện x 3 3 0 45 45 0 0
13 CSDT03 Điện tử cơ bản x 4 2 2 90 30 54 6
14 CSDT04 Đo lường điện và thiết bị đo x 4 2 2 90 30 54 6
15 CSDT05 Khí cụ điện và máy điện x 5 3 2 105 45 54 6
16 CSDT06 Vẽ điện - điện tử x 2 2 0 30 30 0 0
17 CSDT07 Autocad điện x 3 3 0 45 45 0 0
18 CSDT08 Kỹ thuật lắp đặt điện x 3 1 2 75 15 54 6
II.2. Môn học chuyên môn    45 27 18 945 405 486 54
19 MNDT01 Mạng cung cấp điện x 4 4 0 60 60 0 0
20 MNDT02 Kỹ thuật xung - số x 4 2 2 90 30 54 6
21 MNDT03 Kỹ thuật điện tử tương tự x 4 2 2 90 30 54 6
22 MNDT04 Kỹ thuật cảm biến x 4 2 2 90 30 54 6
23 MNDT05 Điện tử công suất x 4 2 2 90 30 54 6
24 MNDT06 Trang bị điện - điện tử x 5 2 3 120 30 81 9
25 MNDT07 Truyền động điện x 3 3 0 45 45 0 0
26 MNDT08 Kỹ thuật vi xử lý x 4 2 2 90 30 54 6
27 MNDT09 Lập trình điều khiển PLC x 5 3 2 105 45 54 6
28 MNDT10 Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí x 6 3 3 135 45 81 9
29 MNDT11 Hệ thống BMS (Building Management System) x 2 2 0 30 30 0 0
30 MNDT12 Đồ án điện - điện tử x 0 0 0 0 0 0 0
III. Tốt nghiệp   11 0 11 495 0 445.5 49.5
III.1. Thực tập tốt nghiệp                 
31 TTDT01 Thực tập tốt nghiệp x 5 0 5 225 0 203 22.5
III.2. Khóa luận tốt nghiệp                
32 TTDT02 Khóa luận tốt nghiệp x 6 0 6 270 0 243 27


 

Xem thêm: Chuẩn đầu ra ngành Điện - Điện tử

 

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN

 Địa chỉ: Lô 2, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM


 Hotlines/Zalo/Viber: 0978 73 4400 - 0977 33 44 00 - 0966 33 77 55

 Facebook/Fanpage:  cao đẳng viễn đông, vivatuvan
 Xét trực tuyến: 
http://tuyensinh.viendong.edu.vn/xettuyen


 Email: tuvanhuongnghiepsv@vido.edu.vn
 
Website: www.viendong.edu.vn - tuyensinh.viendong.edu.vn

 Điện thoại: (028) 389 11111

 

NNN

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400