Clip giới thiệu khối ngành Dịch vụ

Ngày gửi 29/04/2020

 -  1144 Lượt xem

CLIP GIỚI THIỆU KHỐI NGÀNH DỊCH VỤ (QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN; QUẢN TRỊ DU LỊCH - LỮ HÀNH)

Huy Trần

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400