DANH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ HSSV 2020

Ngày gửi 17/07/2020

 -  1171 Lượt xem

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG            
DANH SÁCH CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 2020
  Cán bộ phụ trách NGUYỄN THÀNH DŨNG SĐT 038 2701 273      
  Cập nhật ngày 16/07/2020            
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH
nữ "x"
MÃ THẺ NGÀY NHẬN  KÝ NHẬN  XÁC NHẬN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH BẢO HIỂM
1 Nguyễn Đăng Khoa 07/09/2000   SV 4 79 793 537 3665      
2 Nguyễn Ngọc Anh 10/10/2000 x SV 4 79 372 026 9627      
3 Chung Gia Bảo 15/07/1997   SV 4 79 792 991 9793      
4 Lê Thị Thúy Cẩm 14/09/1997 x SV 4 79 822 242 7009      
5 Nguyễn Thị Kim Chi 17/01/2000 x SV 4 79 793 923 8843      
6 Đỗ Thành Công 10/08/1999   SV 4 79 793 923 8817      
7 Lê Minh Cường 04/05/1999   SV 4 79 722 124 0875      
8 Lê Nguyễn Vỉnh  Đan 03/08/2000   SV 4 79 832 309 4428      
9 Nguyễn Huỳnh Hải Đăng 18/01/1999   SV 4 79 793 440 8489      
10 Trần Ngọc Diễm 01/08/2000 x SV 4 79 822 246 6100      
11 Phạm Minh Đức 01/11/2000   SV 4 79 462 030 9430      
12 Nguyễn Thùy  Dương 21/12/2000 x SV 4 79 722 267 2704      
13 Nguyễn Hoàng Duy 20/11/2001   SV 4 79 832 197 9897      
14 Nguyễn Khánh  Hà  12/08/2000 x SV 4 79 462 059 0751      
15 Nguyễn Hồ Hồng  Hạnh 26/10/1998 x SV 4 79 793 926 1933      
16 Nguyễn Nhật Hào 07/08/1999   SV 4 79 793 923 8837      
17 Trần Phạm Chí Hào 19/01/2000   SV 4 79 722 250 7870      
18 Nguyễn Văn  Hậu 14/04/2001   SV 4 79 793 433 1669      
19 Nguyễn Thế Hiếu 13/05/2001   SV 4 79 792 849 6672      
20 Ngô Thị Oanh Hoài 07/12/2000 x SV 4 79 362 054 8677      
21 Nguyễn Thái Hoàng 22/12/2001   SV 4 79 793 058 3106      
22 Trần Minh Hoàng 06/10/2000   SV 4 79 702 111 3976      
23 Vũ Quốc  Hùng 28/09/2001   SV 4 79 793 152 2731      
24 Hoàng Ngọc Thế Hùng 21/01/1999   SV 4 79 702 235 4318      
25 Hoàng Thị Trúc  Hương 07/07/2000 x SV 4 79 793 598 9747      
26 Nguyễn Đức Huy 26/12/1999   SV 4 79 793 923 8772      
27 Võ Hoàng  Kha  10/08/1999   SV 4 79 832 208 5813      
28 Nguyễn Phú Khang 14/06/2001   SV 4 79 832 227 1647      
29 Võ Văn Khang 29/12/1996   SV 4 79 793 923 8803      
30 Triệu Tấn Khôi 01/02/2000   SV 4 79 932 157 3451      
31 Huỳnh Trung  Kiên 29/07/1997   SV 4 79 872 376 6290      
32 Lê Trung Kiên 09/03/2001   SV 4 79 793 509 4277      
33 Nguyễn Đình Tuấn Kiệt 10/07/1999   SV 4 79 682 313 0339      
34 Nguyễn Hoàng Lâm 07/09/2001   SV 4 79 793 653 3670      
35 Phan Thanh Liêm 07/07/1999   SV 4 79 793 561 7126      
36 Nguyễn Thanh  Liêm 10/09/2000   SV 4 79 862 202 7420      
37 Hoàng Khánh Linh 08/07/2000   SV 4 79 793 797 1430      
38 Phạm Kiều Mỹ Linh 07/03/1999 x SV 4 79 793 677 3188      
39 Nguyễn Thị Ngọc Loan 27/09/2002 x SV 4 79 793 799 7591      
40 Nguyễn Quang Lợi 26/10/2000   SV 4 79 793 797 7996      
41 Châu Thành  Long 02/03/2001   SV 4 79 793 485 7824      
42 Hồ Văn  Long 26/02/2000   SV 4 79 832 309 4434      
43 Trần Thị Tuyết Mai 16/12/2001 x SV 4 79 832 163 9136      
44 Lê Thị Phượng Mai 31/03/2001 x SV 4 79 832 154 5381      
45 Đoàn Thị Huỳnh Nga 06/08/1999 x SV 4 79 832 309 4435      
46 Nguyễn Thanh Ngà 09/04/2001   SV 4 79 962 286 4081      
47 Huỳnh Thị Mai Ngân 10/04/1999 x SV 4 79 792 856 8200      
48 Nguyễn Minh  Nghi 28/04/2000 x SV 4 79 792 845 1727      
49 Nguyễn Hữu Nghĩa 05/02/2001   SV 4 79 682 312 8203      
50 Nguyễn Hà Minh Ngọc 21/10/2001 x SV 4 79 793 716 4594      
51 Võ Thị Kim  Ngọc 04/01/2001 x SV 4 79 793 216 9503      
52 Lê Thị Ngọc 25/01/2000 x SV 4 79 793 923 8764      
53 Đinh Thị Thảo  Nguyên 26/06/2001 x SV 4 79 842 117 9333      
54 Nguyễn Thị Ái  Nhân 31/08/1999 x SV 4 79 862 171 3043      
55 Lê Yến Nhi 02/05/1998 x SV 4 79 722 267 2732      
56 Võ Thị Yến Nhi 08/06/2000 x SV 4 79 802 302 0049      
57 Phan Thị Ngọc Như 07/07/2001 x SV 4 79 872 233 5118      
58 Lê Thị Quỳnh  Như 11/12/2001 x SV 4 79 793 720 2810      
59 Phạm Khánh Quỳnh Như 27/12/2001 x SV 4 79 792 991 2928      
60 Trần Thị Mỹ Nhung 21/02/2001 x SV 4 79 702 747 2238      
61 Ngô Đình Phương Nhung 29/01/2001 x SV 4 79 793 832 9849      
62 Nguyễn Lê   Nin 13/09/1998   SV 4 79 662 382 9631      
63 Nguyễn Minh  Phát 13/01/2001   SV 4 79 793 547 9467      
64 Nguyễn Tiến  Phát 25/01/2000   SV 4 79 792 884 0494      
65 Trần Tuấn Phát 23/02/2001   SV 4 79 742 447 3267      
66 Lê Thanh  Phong 21/09/2000   SV 4 79 752 558 4700      
67 Nguyễn Hồng  Phong 16/03/1998   SV 4 79 892 344 9919      
68 Nguyễn Minh  Phúc 28/09/2000   SV 4 79 722 148 6397      
69 Huỳnh Hoàng  Phúc 09/10/1999   SV 4 79 872 401 8319      
70 Huỳnh Minh Quý 22/11/2001   SV 4 79 793 808 5882      
71 Võ Thị Như Quỳnh 03/11/2001 x SV 4 79 832 263 7184      
72 Nguyễn Thị Như Quỳnh 30/10/2000 x SV 4 79 822 210 0730      
73 Trương Tiến Sang 14/05/1997 x SV 4 79 822 251 6901      
74 Võ Thị Minh Tâm 27/08/1997 x SV 4 79 793 488 0665      
75 Võ Duy  Tân 21/09/2001   SV 4 79 872 184 8711      
76 Lê Hoàng  Tân 03/05/2001   SV 4 79 793 567 2395      
77 Nguyễn Minh  Tấn 31/07/1997   SV 4 79 793 560 6530      
78 Nguyễn Bội  Thắng 29/04/2000   SV 4 79 792 866 3307      
79 Nguyễn Hữu Thanh 18/09/2001   SV 4 79 662 454 4550      
80 Nguyễn Duy Thanh 27/09/1999   SV 4 79 862 165 7713      
81 Nguyễn Chí  Thành 16/04/1999   SV 4 79 772 177 7398      
82 Lưu Xuân Thành 16/11/2001   SV 4 79 793 001 9966      
83 Phan Nhựt Thi 15/07/1999 x SV 4 79 842 216 7377      
84 Lê Văn  Thịnh 14/11/1999   SV 4 79 442 060 5101      
85 Võ Đức Thịnh 17/05/1999   SV 4 79 832 183 9591      
86 Trần Nguyễn Ánh Thơ 27/11/2001 x SV 4 79 793 822 2785      
87 Huỳnh Ngọc Minh Thông 23/03/2001   SV 4 79 792 852 2969      
88 Phạm Anh Thư 21/02/2001 x SV 4 79 832 157 6304      
89 Phan Lê Anh Thư 02/09/2001 x SV 4 79 793 708 2970      
90 Đỗ Thị Thanh  Thúy 15/11/2000 x SV 4 79 722 268 9516      
91 Nguyễn Thanh Nhật Tiên 02/10/1999 x SV 4 79 793 257 0994      
92 Hoàng Khánh Toàn 18/08/2000   SV 4 79 442 116 2453      
93 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23/01/2000 x SV 4 79 752 536 0386      
94 Bùi Thị Bảo  Trân 19/07/2001 x SV 4 79 872 326 5249      
95 Nguyễn Lê Huyền  Trân 16/11/2000 x SV 4 79 872 191 5093      
96 Nguyễn Hoàng Minh Trí 25/09/1998   SV 4 79 793 548 2579      
97 Trần Thanh  Triều 17/09/2001   SV 4 79 832 295 7493      
98 Teresa Trinh 02/06/2000 x SV 4 79 682 313 0340      
99 Nguyễn Thanh  Trúc 10/02/2000 x SV 4 79 822 369 3863      
100 Tô Huỳnh Thanh  Trúc 12/03/1999 x SV 4 79 793 800 6382      
101 Phạm Hoàng Trung 19/05/1999 Đã nhận ngày 16/07/2020 xác nhận bởi Nguyễn Thành Dũng
102 Thái Minh Trung 11/02/1998   SV 4 79 862 161 7057      
103 Nguyễn Minh  Tuấn 05/11/1999   SV 4 79 793 670 8584      
104 Võ Thanh Tuấn 16/03/1999   SV 4 79 793 348 0992      
105 Nguyễn Văn  Tuyến 20/11/1998   SV 4 79 752 688 3777      
106 Phan Hồng Vân 24/04/2000 x SV 4 79 792 976 2864      
107 Lê Quốc Việt 28/11/2001   SV 4 79 793 567 1246      
108 Phạm Tấn Vinh 27/07/2000   SV 4 79 802 285 8057      
109 Nguyễn Xuân Vinh 21/12/2000   SV 4 79 522 027 9023      
110 Nguyễn Thị Thúy Vinh 23/04/2000 x SV 4 79 793 043 1709      
111 Nguyễn Quang 05/02/1998   SV 4 79 752 300 5838      
112 Nguyễn Quỳnh Thảo Vy 30/11/1997 x SV 4 79 793 536 8145      
                 
            Xác nhận danh sách 112 thẻ bảo hiểm
            Ngày 16 tháng 07 năm 2020
                 
                 
                 
                 
            NGUYỄN THÀNH DŨNG

 

Nguyễn Thành Dũng

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400