[TB] Hoàn tất học phí HK1 năm học 2020-2021

Ngày gửi 10/11/2020

 -  2156 Lượt xem

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===============

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc hoàn tất học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 của HSSV Khóa 12, 13, 14; CD15K1; CD15K2
 
Căn cứ vào kế hoạch triển khai chương trình đào tạo và các mức thu học phí HK1 năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Viễn Đông thông báo thời gian hoàn tất việc đóng học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 của HSSV hệ Đại học (CT liên kết), Cao đẳng chính quy, Trung cấp, Cao đẳng 9+3+1 các khóa 12, 13, 14, CD15K1, CD15K2 cụ thể như sau:
1. Thời gian hoàn tất học phí:
+ Đối với khóa 12, 13, CD15K1: 17h00 ngày 16/11/2020 (Thứ hai)
+ Đối với khóa 14, CD15K2: 17h00 ngày 21/11/2020 (Thứ bảy)
 
2. Mức đóng học phí: 
+ Đối với K12, K13: căn cứ vào Danh mục môn học của HK1 (2020-2021) được công bố tại link: https://bit.ly/DMMH2020
+ Đối với K14, CD15K1, CD15K2: căn cứ vào thông báo đã triển khai khi SV nhập học vào đầu HK1 (2020-2021)
 
3. Hình thức nộp: nộp qua ngân hàng hoặc bằng tiền mặt
A/   Nộp vào tài khoản của trường: 
+ Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Viễn Đông.
+ Số tài khoản: 389 111118.
+ Nội dung: Họ tên SV _ MSSV _ Lớp _ Khóa 
Đóng tiền HP HK 1 năm học 2020 – 2021. 
+ Tại ngân hàng:    Ngân hàng ACB chi nhánh 3/2, TP. HCM.
 
B/  Nộp bằng tiền mặt: Tại Phòng Hành chính – Tầng 1 từ thứ hai đến thứ bảy
        Chi tiết thời gian: Sáng 7h30 – 11h00; Chiều 13h00 – 16h30.
 
Lưu ý:
- HSSV phải hoàn tất toàn bộ học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 đúng thời gian qui định. HSSV nào không thực hiện sẽ không được tham dự các lớp thực tập, không được hiển thị điểm các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ và kết quả thi sẽ bị hủy nếu nợ quá hạn đến 30/12/2020.
 
- HSSV không hoàn tất nghĩa vụ học phí sẽ không được xét khen thưởng, học bổng và các chế độ hỗ trợ của nhà trường như cấp giấy vay vốn, giấy trợ cấp học phí, ...
 
- HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể hoàn thành học phí đúng hạn phải làm đơn xin gia hạn nộp về Phòng công tác Học sinh Sinh viên (Phòng CT HSSV) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/11/2020. Đơn xin gia hạn phải có chữ ký, số điện thoại của phụ huynh, kèm theo xác nhận của địa phương về chữ ký đó. Phụ huynh nào ở xa phải điện thoại trực tiếp Phòng Công tác HSSV: (028) 37154288 (gặp Cô Nguyên). Sau thời gian quy định trên, Nhà trường không chấp nhận đơn xin gia hạn với bất kỳ lý do nào.
 
- Đối với HSSV chưa hoàn thành kịp 100% học phí theo thời hạn thì phải đóng tối thiểu 50% học phí theo quy định và phải làm đơn Cam kết xin được vào thi (theo mẫu). Trong đơn phải có xác nhận bảo lãnh của Ban cán sự lớp hoặc cán bộ Trung tâm được phân công hỗ trợ lớp và Phụ trách khoa. Đơn Cam kết này phải được nộp cho phòng CT HSSV 01 tuần trước khi diễn ra buổi thi đầu tiên.
 
- Các trường hợp xin giấy tạm hoãn Nghĩa vụ Quân sự, sinh viên phải hoàn tất 100% học phí của học kỳ hiện hành hoặc 100% học phí của hai học kỳ trước đó. 
 
Đề nghị HSSV thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này để không ảnh hưởng đến kết quả học tập và các việc hỗ trợ khác của nhà trường./.
                                                                                                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                           (Đã ký)
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             ThS. Nguyễn Hồng Trang 
 

Administrator

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400