Hướng dẫn sử dụng học trực tuyến trên nền tảng Google Meet

Ngày gửi 17/02/2021

 -  1589 Lượt xem

Trường Cao đẳng Viễn Đông hướng dẫn cách thức học trực tuyến trên Google Meet cho Giảng viên, Học sinh, sinh viên

CÁCH ĐĂNG NHẬP

- Sử dụng điện thoại truy cập link để tải ứng dụng:

+ Đối với điện thoại sử dụng hệ điểu hành Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=vi&gl=US

+ Đối với điện thoại và máy tính bảng sử dụng hệ điều hành IOS: Google Meet on the App Store (apple.com)

Phần này Giảng viên và HSSV có thao tác thực hiện giống nhau:

1. Truy cập vào đường link meet.google.com và bấm vào tham gia hoặc bắt đầu cuộc họp

Giao diện trên máy tính

Giao diện trên điện thoại

2. Giảng viên nhập tên mình vào (không dấu). Nếu là HSSV thì phần này nhập mã của cuộc họp được giảng viên tạo sau đó nhấn tiếp tục

Giao diện trên máy tính

Giao diện trên điện thoại

3. Sau đó nhấn Tham gia ngay

Giao diện trên máy tính

Giao diện trên điện thoại

Lưu ý: Bạn có thể chọn để thay đổi hoặc làm mờ background trong quá trình giảng dạy, học tập 

Giao diện trên điện thoại

4. Giảng viên copy mã cuộc họp gửi cho HSSV truy cập theo link:

- Đối với Giảng viên: sẽ tạo lớp học video và một mã truy cập.

- Đối với HSSV: sẽ gửi thông báo yêu cầu truy cập cuộc họp đến cho giảng viên.

Giảng viên coppy trực tiếp mã cuộc họp gửi cho HSSV truy cập theo link

Đối với HSSV có thể truy cập trực tiếp theo link giảng viên gửi hoặc nhập mã cuộc họp trực tiếp vào bước số 2, theo ví dụ trên hình thì mã cuộc họp là: mtvbtkxhzg (không có dấu gạch nối)

Phần này chỉ sử dụng cho Giảng viên

5. Giao diện chính của ứng dụng Meet

Giao diện trên máy tính

6. Giảng viên bắt đầu giảng dạy hoặc chia sẻ thông tin từ 1 sildeshow, một cửa sổ khác

7. Các hiệu chỉnh chi tiết

- Ghi lại cuộc họp: Ghi lại toàn bộ hình ảnh, âm thanh cuộc họp sau đó lưu vào Google driver của giảng viên trong thư mục Google Meet. Khi bắt đầu quay, hệ thống sẽ thông báo cho tất cả thành viên là giảng viên đang quay.

- Thay đổi bố cục: hiện video chính là giảng viên hay là người đang nói hay của tổng thể các bạn

Bật phụ đề: hệ thống tự động chạy phụ đề cho những gì mình đang nói. Hiện tại chưa hỗ trợ Tiếng Việt

- Tính năng Bảng trắng (Whiteboard), khi được mở lên sẽ tạo ra một tấm bảng tương tác chung cho tập thể lớp. Link được gửi qua phần chat trong Google Meet.

- Tính năng Giơ tay (Raise hand), khi học viên có nhu cầu muốn phát biểu, có thể nhấn vào nút giơ tay để giảng viên nhận biết và cho phép học viên trao đổi trước lớp.

Trên đây là những thông tin về hướng dẫn học trực tuyến trên Google meet. Thầy Cô và các bạn HSSV thao tác để giảng dạy và học tập online. Trong quá trình thực hiện có thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Th. Trần Quốc Huy: 0966 337755 - Th. Nguyễn Xuân Lâm: 0933 474400 - Th. Nguyễn Văn Trương: 0332 972949

 

 

 

 

 

Huy Trần

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400