Thông báo V/v tham gia chương trình hiến máu tình nguyện lần 1 năm 2021

Ngày gửi 26/02/2021

 -  372 Lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2021 và chỉ tiêu phân bổ của Trung tâm Hiến máu tình nguyện thành phố;

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thành phố về Hiến máu cứu người trong tình trạng khan hiếm nguồn máu do dịch Covid 19

            BCH Đoàn trường phối hợp với Bệnh viện truyền máu huyết học, xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động tham gia chương trình “Viễn Đông chung tay vì sự sống” trong nhà trường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Thông qua phong trào hiến máu tình nguyện để tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên tinh thần “Tương Thân Tương Ái” và truyền thống tốt đẹp của cán bộ, giảng viên, sinh viên về công tác hiến máu tình nguyện, đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ cho công tác cấp cứu điều trị tại các bệnh viện,…

- Tổ chức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện.

"Cùng đi hiến máu bạn ơi

Chúng ta cứu một cuộc đời bớt đau

Mọi người nam nữ cùng nhau

Tham gia hiến máu mau mau cứu người..!"

 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG:

- BCH Đoàn trường – BVĐ Hội Sinh Viên cùng phối hợp với các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm và các chi đoàn lớp, BCH chi đoàn cùng tuyên truyền, lập danh sách đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và tổng hợp danh sách, số lượng thành viên tham gia hiến máu.

- Thông báo công khai tiêu chuẩn, chế độ, quyền lợi người hiến máu.

- Người hiến máu được xét nghiệm và kết quả xét nghiệm sẽ thông báo riêng cho người hiến máu.

- Hỗ trợ chi phí mỗi lần cho máu/ 01 người hiến máu:

+ Cấp 01 thẻ chứng nhận đã cho máu (đối với người mới cho máu lần đầu);

+ Hỗ trợ: 50.000đ + quà;

+ Đóng 2 dấu vào mục thẻ tích điểm

Đối với các bạn tham gia thêm hoạt động: Món quà nghĩa tình khi đóng góp sữa hoặc tiền mặt để hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn từ phần quà mình nhận được sẽ tích thêm 01 dấu vào thẻ tích điểm

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- CB CNV, Giảng viên, HSSV của nhà trường có độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi.

- Thời gian giữa 2 lần hiến máu là 03 tháng đối với Nam, 04 tháng đối với Nữ.

Các điều kiện quy định về việc hiến máu

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- BCH Đoàn trường tổ chức tuyên truyền vận động đến cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên. BCH các chi đoàn lập danh sách đăng ký tham gia hiến máu gửi cho BCH Đoàn trường theo đúng thời gian quy định.

  •  Thời gian tuyên truyền vận động từ ngày 27/02/2021 đến ngày 10/03/2021;
  •   Thời gian hiến máu: 7h00 - 11h30, thứ năm, ngày 10/03/2021;
  •   Địa điểm tổ chức hiến máu: Sảnh tầng 1, trường CĐ Viễn Đông;
  •   Gửi danh sách đăng ký hiến máu tại phòng Đoàn trường trước ngày 10/03/2021 để nhận thẻ hiến máu

·        Địa chỉ: Văn phòng Đoàn trường – Sảnh tầng 1, trường CĐ Viễn Đông.

·        Đ/c Huỳnh Cao Huỳnh – UV-BTV Đoàn trường, sđt: 0902 936 304.

Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp, Đoàn thanh niên nhà trường phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các Phòng, Khoa, Trung tâm, Đoàn thể, BCH các Liên chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm các lớp tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện cuộc vận động hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021 trong nhà trường đạt hiệu quả cao nhất./.

 

Đoàn trường CĐ Viễn Đông

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400