Việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Ngày gửi 21/05/2021

 -  687 Lượt xem

Căn cứ Công văn số 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 
Trường Cao đẳng Viễn Đông báo cáo công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

Huy Trần

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400