Thông báo về việc thi lại cho sinh viên hệ Trung cấp CD15 khóa 01 và 02

Ngày gửi 15/09/2021

 -  18 Lượt xem

Thông báo về việc thi lại cho sinh viên hệ Trung cấp CD15 khóa 01 và 02 của các ngành. Đối với các môn học thuộc Học kỳ 1 và Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.

Huy Trần

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400