Thông báo về việc thi lại cho sinh viên hệ Trung cấp CD15 khóa 01 và 02

Ngày gửi 15/09/2021

 -  969 Lượt xem

Thông báo về việc thi lại cho sinh viên hệ Trung cấp CD15 khóa 01 và 02 của các ngành. Đối với các môn học thuộc Học kỳ 1 và Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.

Huy Trần

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400