Đề nghị cho trường nghề dạy văn hóa 7 môn để học sinh được học liên thông

Ngày gửi 15/09/2021

 -  20 Lượt xem

Đủ điều kiện thì cấp phép, không đạt thì dừng
Qua kinh nghiệm đào tạo của trường, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Viễn Đông cho rằng, nếu kết hợp tốt các môn dạy nghề với các môn văn hóa THPT sẽ giúp các em nắm bài tốt hơn, vừa giảm được thời gian giảng dạy trùng lặp.
 
Thạc sĩ Trần Thanh Hải lấy ví dụ có thể kết hợp các bài giảng môn lịch sử, địa lý (dạy văn hóa) với các nội dung lý thuyết của ngành Du lịch (dạy nghề); kết hợp tiết Vật lý (dạy văn hóa) với lý thuyết ngành cơ khí, điện (dạy nghề)…
 
Hiện ở nhiều địa phương, các trường nghề "lách" bằng cách đào tạo chương trình 9+; tức là học sinh tốt nghiệp THCS xong, vừa học nghề vừa học văn hóa THPT 7 môn để sau 4 năm sẽ có bằng tốt nghiệp THPT và bằng Cao đẳng, có cơ hội học liên thông lên Đại học.
 
Tuy nhiên, hạn chế của mô hình này là chỉ có những hệ thống giáo dục hoàn thiện với đủ cấp bậc đào tạo (THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) mới triển khai được.
 
Còn một số cơ sở GDNN không có hệ thống giáo dục hoàn thiện phải liên kết với các Trung tâm GDTX để dạy văn hóa THPT 7 môn.
 
Nhưng hình thức liên kết này dẫn đến khó khăn là các em học sinh phải học văn hóa ở một nơi (Trung tâm GDTX) và học nghề nơi khác (cơ sở GDNN).
 
Chưa kể là thời gian đào tạo không khớp nhau giữa hai cơ sở càng ảnh hưởng đến việc học của các em.
 
Do đó, các trường nghề đề nghị sửa đổi, cho phép các cơ sở GDNN được giảng dạy văn hóa THPT 7 môn để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trường nghề học liên thông, học văn hóa và học nghề cùng một địa điểm.
 
"Trường nào đáp ứng được cơ sở vật chất và nhân sự thì cấp phép. Kết quả tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt yêu cầu thì được tiếp tục giảng dạy, còn không đạt thì ngừng", ông Hải kiến nghị.
 

 

Nguyễn Xuân Lâm

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400