Điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Ngày gửi 26/10/2021

 -  98 Lượt xem

Điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau:

Mức tối đa là 2.500.000 ngàn đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Sinh viên có nhu cầu vay vốn ngân hàng chính sách địa phương liên hệ phòng Công tác Học sinh - Sinh viên - Cô Huyền Thanh - 0976407895

Huy Trần

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400