Bồi dưỡng cảm tình Đảng cho đoàn viên ưu tú

Ngày gửi 29/12/2021

 -  96 Lượt xem

Trong 18 đoàn viên tham gia lớp học có 6 học viên đạt loại giỏi và 12 đạt loại khá.

Trước đó, nhằm tăng cường thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Viễn Đông với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2021 cho 18 đoàn viên ưu tú từ các cơ sở Đoàn của Trường.

Trong thời gian học từ ngày 22 đến 23/12/2021, học viên được trang bị các kiến thức cơ bản như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để đoàn viên, thanh niên ưu tú tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn trường CĐ Viễn Đông

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400