Học tập và kiểm tra Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Ngày gửi 21/06/2023

 -  399 Lượt xem

Link tài liệu:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9LS-AmX1uqw

Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục và phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1ZH-cE1_JUs

Chuyên đề 3: Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.

Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cey0sGdwgzA

Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

Các bạn Đoàn viên sinh viên có thể tham khảo bộ infographics về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ngay bên dưới. Đây là tài liệu trực quan, sinh động hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

[KIỂM TRA NGHỊ QUYẾT TRÊN APP THANH NIÊN VIỆT NAM]

Thời gian kiểm tra: Từ ngày 08/3/2023 đến hết ngày 30/4/2023.

Đối tượng: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Hình thức kiểm tra:

- Trực tuyến trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”.

- Trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm trong 30 phút.

- Trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được cấp Giấy chứng nhận điện tử và được ghi nhận hoàn thành nghiên cứu, học tập.

 

Đoàn thanh niên

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400