Thông báo về việc tổ chức thi lại cho Sinh viên hệ Cao đẳng K14, K15, K16 của các ngành và hệ trung cấp nghề 03CD15 Khóa 03, Khóa 04

Ngày gửi 25/08/2023

 -  153 Lượt xem

Thông báo về việc tổ chức thi lại cho Sinh viên hệ Cao đẳng K14, K15, K16 của các ngành và hệ trung cấp nghề 03CD15 Khóa 03, Khóa 04

(Thông báo đính kèm)

Phan Hồng Thảo Nguyên

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400