Giới thiệu Khoa Kế toán

Ngày gửi 26/01/2013

 -  4293 Lượt xem

1-    MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

a.    Kiến thức:


-    Có kiến thức chuẩn mực về hệ thống kế toán dựa trên Luật Kế toán của Việt Nam,
-    Có hiểu biết về hệ thống các Luật pháp kinh tế, thống kê của Việt Nam. Có tham khảo thêm hệ thống kế  toán của Hoa Kỳ,  
-    Có khả năng định khoản bằng tay và/hoặc bằng các phần mềm kế toán có sẵn về các nghiệp vụ phát sinh thuộc các ngành kinh tế quốc dân,
-    Biết tổ chức một hệ thống kế toán, hạch toán đơn giản trong một đơn vị sản xuất-kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ,
-    Biết báo cáo hạch toán chi phí, thuế, lợi nhuận và phân tích đơn giản chu chuyển dòng tiền (cash – flows) của doanh nghiệp, từ đó làm tham mưu về công tác tài chính cho lãnh đạo Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
-    Có trình độ Anh văn đạt TOEIC khoảng 400,
-    Sử dụng thành thạo vi tính trong các ứng dụng của ngành Kế toán như excel,  internet, sử dụng được một số phần mềm căn bản hay dùng như Misa, ….…
-    Có đủ kiến thức để học liên thông lên ĐH trong & ngoài nước.

b.    Kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

-    Có khả năng thiết lập, đọc, hiểu và phân tích các bảng Báo các tài chính (Financial Statements), Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) kể cả các Bảng báo cáo Hợp nhất (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) trong các doanh nghiệp có quy mô vừa,
-    Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm,
-    Phải trung thực với các số liệu thống kê, kế toán và báo cáo, và chịu trách nhiệm về các báo cáo do mình thiết lập,
-    Tuân thủ nghiêm túc các quy định của Nhà nước về chế độ báo cáo, thống kê, lưu giữ chứng từ,
-    Tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước về chế độ khai báo thuế, thu nhập, doanh thu và chi phí của doanh nghiệp.

c.    Khả năng công tác:

-    Có khả năng làm Kế toán trưởng/Phụ trách phòng kế toán trong các Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ kể cả Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
-    Có khả năng làm kế toán tổng hợp trong các Doanh nghiệp có quy mô lớn như các Tổng công ty, Tập đoàn,
-    Có khả năng làm trợ lý cho các Giám đốc tài chính (Chief Financial Officer) trong Doanh nghiệp.

2-    THỜI GIAN ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ:   3 năm hoặc 2 năm cho SV có học lực giỏi.

Khung thời gian đào tạo đề nghị bổ sung: tối đa là 4 năm nhưng không ít hơn 2 năm.

Một năm học được chia thành:

-    Học kỳ 1: bắt đầu vào tháng 9 hoặc 10 hàng năm gồm 15 tuần thực học.
-    Học kỳ 2: bắt đầu vào tháng 1 hoặc 2 hàng năm gồm 15 tuần thực học.
-    Học kỳ phụ (hè): là học kỳ tự chọn gồm từ 6-9 tuần, được bắt đầu từ tháng 6 hàng năm.

3-    KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 140 đơn vị học trình (đvht), chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (3 đvht) và Giáo dục quốc phòng (135 tiết).

4-    ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc, hoặc tốt nghiệp Trung cấp.

5-    QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

a.    Quy trình đào tạo: theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 v/v Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

b.    Điều kiện tốt nghiệp:
-    Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập,
-    Tích lũy tối thiểu 95 tín chỉ, trong đó số học phần bắt buộc không dưới 80 tín chỉ,
-     Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên,
-    Có Chứng chỉ Giáo dục thể chất (3 đvht) và Giáo dục quốc phòng (135 tiết).

6-    THANG ĐIỂM

a.    Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần được quy đổi qua điểm số như sau:

       A     tương ứng từ     3.5 đến 4
       B     tương ứng từ     2.8 đến 3.4
       C     tương ứng từ     2.0 đến 2.7
       D     tương ứng từ     1.0 đến 1.9
       F     tương ứng dưới     1.0

b.     Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:   Trong đó:

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy
ai  là điểm của học phần thứ i
ni  là số tín chỉ của học phần thứ i
n  là tổng số học phần.

7- Ban lãnh đạo Khoa:

Phụ trách Khoa Kế toán:
Thạc sỹ: Nguyễn Thu Hiền (Mrs.), Sinh năm 1975.
Email: hiennguyen@vido.edu.vn

 

 


1.    Trình độ học vấn:
   a.    Tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính Kế toán tại Đại học Đà lạt, 1994.
   b.    Tốt nghiệp Cao học ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP HCM năm 2007.
2.    Quá trình công tác:
   a.    Kế toán tổng hợp Công ty Dịch vụ Du lịch Đà lạt: 1999-2005.
   b.    Kế toán tổng hợp Viện Pasteur Đà lạt: 2006.
   c.    Phó trưởng Khoa Kinh tế trường Cao đẳng nghề Đà lạt: 2006-2009.
   d.    Giảng viên Khoa Kế toán trường Cao đẳng Tài chính Hải quan: 2009- nay.
   e.    Giảng viên Khoa Kế toán trường Cao đẳng Viễn Đông: 2010- nay.
   f.    Phó trưởng Khoa Kế toán trường Cao đẳng Viễn Đông: 2011- nay.

 

 

 

 

 

 

Hữu Tín

 
 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400