Chuẩn đầu ra ngành Tài chính-Ngân hàng

Ngày gửi 29/07/2013

 -  1674 Lượt xem

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
 
1. Kiến thức
Kiến thức tổng quát 
- Nắm vững và thực hành đúng chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kinh tế - tài chính. Sinh viên được trang bị kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành, cũng như khả năng tự học và nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
- Trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung châu Âu;
- Tin học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
 
Kiến thức chuyên môn
Sinh viên có kiến thức chuyên ngành về tiền tệ - ngân hàng và các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; hoạt động kinh doanh của các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: công ty chứng khoán, công ty tài chính,… và kiến thức về các hoạt động tài chính công ty, cụ thể:
- Sinh viên có kiến thức và biết thực hành các nghiệp vụ của một ngân hàng thương mại như: nghiệp vụ huy động vốn; nghiệp vụ thẩm định tín dụng và các công cụ cơ bản để kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng khi cho vay; nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, …
- Sinh viên có kiến thức và ứng dụng kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán vào phân tích và đầu tư chứng khoán; nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng khoán; nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư, thị trường phái sinh,…
- Sinh viên nắm vững kiến thức và ưng dụng kiến thức chuyên môn để có thể phân tích – hoạch định và dự toán tài chính; phân tích và đánh giá hiệu quả và rủi ro của một dự án đầu tư; khả năng thống kê, phân tích và thẩm định các dự án đầu tư tài chính; phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh khác,…
 
2. Kỹ năng
Kỹ năng chuyên môn
- Sinh viên có kỹ năng giải quyết một hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng; xử lý chứng từ và hạch toán; có khả năng tiếp cận nhanh chóng phần mềm giao dịch của các ngân hàng thương mại; có thể đọc, hiểu, xử lý và lập các chứng từ thương mại và chứng từ thanh toán trong thanh toán xuất nhập khẩu,…
- Kỹ năng tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán; kỹ năng phân tích và đầu tư chứng khoán; kỹ năng môi giới và tư vấn chứng khoán.
- Kỹ năng đọc và hiểu các báo cáo tài chính của các công ty; kỹ năng tổ chức, huy động và xây dựng cơ cấu vốn tối ưu; kỹ năng thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư.
Kỹ năng làm việc
- Kỹ năng văn phòng: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (soạn thảo văn bản, hợp đồng, tờ trình, báo cáo, đề án,…; xử lý số liệu bằng các công cụ phân tích, thống kê dữ liệu; sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác tại đơn vị; tìm kiếm thông tin trên internet…), lưu trữ tài liệu…
- Có khả năng làm việc độc lập, văn hoá ứng xử giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm và có khả năng thuyết trình, diễn thuyết,…
 
3. Thái độ
- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;
- Tính kỷ luật cao, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng;
- Có tinh thần hoà đồng và hợp tác tốt với các thành viên trong và ngoài tổ chức;
- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn;
- Tinh thần cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.
 
4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc tại các ngân hàng thương mại với các chức danh như: trợ lý tín dụng, giao dịch viên, kế toán ngân hàng,…
- Sinh viên có thể công tác tại các tổ chức tài chính phi ngân hàng (công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm,…) với vai trò chuyên viên như: tư vấn, môi giới chứng khoán,…
- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ, thương mại với vai trò chuyên viên: phân tích và hoạch định tài chính,…
- Năng lực tự học hỏi kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có đủ khả năng dự tuyển để học liên thông lên đại học các ngành: Kinh tế, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
 

 

Lệ Thu

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400